no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

درس پژوهی علوم پنجم Archives | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

مطالب

برچسب : درس پژوهی علوم پنجم
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی باکتری ها

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی باکتری ها


فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 29 صفحه قسمتی از این درس پژوهی: طرح درس نام درس :علوم      پایه پنجم :      مقطع :ابتدایی موضوع :  باکتری ها زمان :  45دقیقه       تعداد دانش آموزان : 20 نفر اهداف هدف کلی : آشنایی فراگیران با باکتریهای موجود در محیط هدف های جزئی : محیط زندگی باکتری ها را بشناسند 0 اندازه و شکل های مختلف باکتری ها را بدانند 0 فایده های باکتری ها را بفهمند 0 باکتری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / ژانویه / 2017   بازدید : 754   نویسنده : admin
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس مبارزه پنهان

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس مبارزه پنهان


فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 26 صفحه قسمتی از این درس پژوهی: طرح درس نام درس : علوم                  پایه : پنجم         مقطع : ابتدایی موضوع : مبارزه پنهان  زمان : 45دقیقه       تعداد دانش آموزان : 20 نفر اهداف هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با میکروسکوپ هدف های جزئی: 1 - بدانند که جانداران بسیار ریزی وجود دارند که به آنها میکروب گویند 0 2 - درک کنند که قارچ های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / ژانویه / 2017   بازدید : 737   نویسنده : admin
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی کمک به دفاع بدن

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی کمک به دفاع بدن


فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 27 صفحه قسمتی از این درس پژوهی: طرح درس نام درس : علوم         مقطع : ابتدایی       پایه : پنجم موضوع درس : کمک به دفاع بدن   زمان : 45 دقیقه        تعداد دانش آموزان : 20 نفر اهداف هدف کلی : آشنایی با طرز دفاع بدن در برابر بیماری ها هدف های جزئی : 1 - کاربرد آنتی بیوتیک را بدانند 2 - زمان و دفعات واکسن زدن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / ژانویه / 2017   بازدید : 522   نویسنده : admin
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی راه های دفاع بدن

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی راه های دفاع بدن


فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 26 صفحه قسمتی از این درس پژوهی: طرح درس نام درس : علوم            مقطع :ابتدایی          پایه :پنجم موضوع : راه های دفاع بدن   زمان : 45دقیقه          تعداد دانش آموزان : 20 نفر اهداف هدف کلی : دانش آموزان با راههای دفاع از بدن  وکمک به بدن آشنا می شوند هدف های جزئی 1 - راههای دفاعی بدن را بشناسند 0 2 - چگونگی دفاع بدن توسط پوست [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / ژانویه / 2017   بازدید : 544   نویسنده : admin
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی رنگ های نور

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی رنگ های نور


فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 29 صفحه قسمتی از این درس پژوهی: طرح درس نام درس :علوم     پایه : پنجم     مقطع : ابتدایی موضوع درس : رنگ های نور  زمان :40 دقیقه        تعداد دانش آموزان:20 نفر اهداف : هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با رنگهای تشکیل دهنده نور خورشید اهدا ف جزیی: 1 - بدانندکه نور خورشید از رنگهای گوناگون تشکیل شده است 0 2 - باوسایلی که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / ژانویه / 2017   بازدید : 606   نویسنده : admin
درس پژوهی علوم پنجم جانداران ساده

درس پژوهی علوم پنجم جانداران ساده


فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 27 صفحه قسمتی از این درس پژوهی: طرح درس درس :علوم    مقطع: ابتدایی    پایه :پنجم موضوع درس : جانداران ساده ( گیاه یا جانور ) زمان : 35 دقیقه     تعداد دانش آموزان :20نفر اهداف هدف کلی : دانش آموزان با جانداران دیگری علاوه بر گیاهان و جانورانی که ساختمان بدن ساده ای دارند ، آشنا می شوند 0 هدف های جزئی : [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / ژانویه / 2017   بازدید : 633   نویسنده : admin
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن


فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 27 صفحه قسمتی از این درس پژوهی: نام درس : علوم     مقطع : ابتدایی      پایه : پنجم موضوع درس : شنیدن زمان : 45 دقیقه           تعداد دانش آموزان 20 نفر اهداف هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با ساختمان و کار اندام حسی ، شنوایی هدف های جزئی : 1 – با اندام حس شنوایی آشنا شوند 0 2 - اجزای اصلی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / ژانویه / 2017   بازدید : 729   نویسنده : admin
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی مواد تغییر میکنند

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی مواد تغییر میکنند


فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 27 صفحه قسمتی از این درس پژوهی: طرح درس نام درس : علوم        مقطع : ابتدایی       پایه : پنجم      موضوع درس : مواد تغییر می کنند    زمان : یک ساعت      تعداد دانش آموزان : 20 نفر اهداف هدف کلی : دانش آموزان با تغییرات مواد آشنا می شوند هدفهای جزئی : 1 - تغییرات چند ماده ، عنصر را یاد بگیرند 2 - تغییرات مواد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / ژانویه / 2017   بازدید : 676   نویسنده : admin
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جمعیت

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جمعیت


فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 26 صفحه قسمتی از این درس پژوهی: طرح درس نام درس : علوم           مقطع : ابتدایی      پایه : پنجم موضوع درس : جمعیت   زمان : 45 دقیقه        تعداد دانش آموزان 20 نفر اهداف هدف کلی : دانش آموران یاد می گیرند که بیشتر جانداران روی زمین به صورت جمعیت زندگی می کنند 0 هدف های جزئی : 1 – با مفهوم جمعیت آشنا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / ژانویه / 2017   بازدید : 604   نویسنده : admin
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس قارچها

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس قارچها


فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 25 صفحه قسمتی از این درس پژوهی: طرح درس نام درس : علوم     مقطع : ابتدایی     پایه : پنجم موضوع درس : قارچها   زمان : 45 دقیقه     تعداد 20 نفر اهداف : هدف کلی : آشنایی فراگیران باقارچهای موجود در محیط هدفهای جزئی : محیط قارچها را بشناسند 0 اندازه و شکلهای مختلف قارچها را بدانند 0 فایده های قارچ ها را بفهمند 0 مضرات قارچ ها را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / ژانویه / 2017   بازدید : 419   نویسنده : admin
درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران


فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 25 صفحه قسمتی از این درس پژوهی: طرح درس عنوان تدریس :تاریخچه ی جانداران مدت تدریس : 45 دقیقه پایه و مقطع : پنجم ابتدایی محل تدریس : کلاس تعداد فراگیران :20 نفر ( 5 گروه 4 نفری به صورت انتخابی ) روش تدریس : همیاری و اکتشافی   اهداف کلی : تاریخچه ی جانداران اهداف جزئی : فراگیران بتوانند با تاریخچه ی جانداران آشنا شوند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / ژانویه / 2017   بازدید : 505   نویسنده : admin
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد


فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 28 صفحه قسمتی از این درس پژوهی: طرح درس روزانه نام درس : علوم           پایه ی : پنجم ابتدایی             تعداد 35 موضوع درس : تغییرات مواد                         روش تدریس : کاوش گری هدف کلی : آشنایی با تغییرات مواد اهداف جزئی : 1-    آشنایی با خواص مواد (رنگ ، بو، مزه، شکل جنس) 2-    آشنایی با تغییر فیزیکی 3-    آشنایی با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / ژانویه / 2017   بازدید : 697   نویسنده : admin