no-img

پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

مطالب

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی


علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی مثل جدول ضرب با راهکارهای خلاقانه فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 26 فهرست مطالب مقدمه ( بیان مساله و سابقه موضوع )   اهداف گزارش تخصصی : هدف اصلی اهداف جزئی : بیان مسأله ارزیابی از وضع موجود جمع آوری اطلاعات راجع به مشکل الف. شاخصهای کیفی وضع موجود ب. شاخصهایکمّی وضع موجود موانع موجود در بی علاقگی دانش آموزان به ریاضی پیشینه مشکل در پژوهش ها الف. مصاحبه به منظور [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / اکتبر / 2017   بازدید : 1553    نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی دبیرستان

گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی دبیرستان


تقویت تربیت دینی دانش آموزان با روش های مناسب فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 28 فهرست مطالب مقدمه بیان مساله اهداف گزارش تخصصی : هدف کلی : اهداف جزئی : ارزیابی از وضعیت موجود موانع موجود در تربیت دینی دانش آموزان برداشت های غلط از دین استفاده از روش های منفعلانه و ایستا استفاده از روش های تزریقی و تلقینی محض کاستی در برنامه ریزی و محتوای آموزشی راهحلهای پیشنهادی انتخاب راه جدید : اجرای راه حل : -1الگو قرار دادن رفتار های خودم و دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / اکتبر / 2017   بازدید : 1467    نویسنده : admin
گزارش تخصصی برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی

گزارش تخصصی برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات:26 فهرست مطالب چکیده : مقدمه ( بیان مساله و طرح ) بیان مسئله: ارزیابی از وضع موجود اهمیت موضوع : نشانه های استرس اهداف گزارش : هدف اختصاصی : اهداف جزئی : مقایسه با شاخص : روش گرداوری اطلاعات: تجزیه و تحلیل اطلاعات: نقش اولیای مدرسه در کاهش اضطراب امتحان : راه حل پیشنهادی: ارائه راه حل های پیشنهادی ارزیابی بعد از اجرای راه حل بیان محدودیت ها :(نقاط ضعف ) نقاط قوت : ارایه پیشنهادات: لذا در این راستا ﻻزم است دانش آموزان مطالب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / اکتبر / 2017   بازدید : 1381    نویسنده : admin
گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم

گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم


چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 15 فهرست مطالب مقدمه: (طرح موضوع و بیان مساله ) اهداف گزارش : هدف تخصصی : اهداف جزئی : موانع یادگیری علوم تجربی چهارم ابتدایی ارزیابی از وضع موجود جمع آوری اطلاعات پیشینه تحقیق: تجزیه وتحلیل وتفسیرداده ها: ارائه راه حل ها: انتخاب و اجرای راه حلها: ارزیابی بعد از اجرای راه حل ارزشیابی پایانی: مهمترین دﻻیل ضعف در مطالعه وپایین بودن نمرات: نقاط قوت : نقاط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / اکتبر / 2017   بازدید : 1114    نویسنده : admin
گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی

گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی


علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در گروه سرود با راهکارهای خلاقانه فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 31 فهرست چکیده : مقدمه (طرح مساله و بیان موضوع ) بیان مسئله توصیف وضعیت موجود : اهداف گزارش تخصصی : هدف اصلی : اهداف جزئی : سواﻻت گزارش : مقایسه با شاخص : پیشینه گزراش : ارزیابی از وضع موجود (جمع آوری اطلاعات و بررسی موانع ) از جمله مسائل موجود در مدرسه در گروه سرود : تجزیه و تحلیل اطلاعات راه حل پیشنهادی: آهنگ سازی: ساختار سرود مراحل تمرین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / اکتبر / 2017   بازدید : 1480    نویسنده : admin
گزارش تخصصی معلم آموزگار ، دبیر ریاضی

گزارش تخصصی معلم آموزگار ، دبیر ریاضی


بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 17 فهرست مطالب مقدمه ( بیان مساله و سابقه موضوع ) اهداف گزارش : هدف کلی : اهداف جزئی : ارزیابی از وضع موجود خلاصه یافته های گزارش وموانع موجود در تدریس ریاضی فرصت هایی که جهت تدریس ریاضی وجود دارند موانع موجود در تدریس درس ریاضی ارائه راهکار چگونگی اجرای راه های جدید : ارزیابی بعد از اجرای راه حل ها نتایج [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1103    نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر فیزیک

گزارش تخصصی دبیر فیزیک


کاهش اضطراب یکی از دانش اموزان در درس فیزیک با راهکارهای مناسب فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 21 فهرست مطالب چکیده: کلید واژه : مقدمه(بیان مساله وسابقه موضوع ) توصیف وضیعت و بیان مساله: اهداف گزارش : هدف اختصاصی : اهداف جزئی : ارزیابی از وضع موجود مشاهده ی رفتار دانش آموز در کلاس درس: مصاحبه با دوستان: مصاحبه با دیگر دبیران محمد: مصاحبه با والدین محمد: مصاحبه با خود محمد: مطالعات تحقیقات گذشته : اضطراب فیزیک چیست ؟ اضطراب فیزیک واکنش احساس آگاهانه به یک یا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1331    نویسنده : admin
گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس

گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 26 فهرست مطالب مقدمه بیان مساله وتوصیف وضعیت موجود: اهداف گزارش : هدف کلی : اهداف جزئی : ارزیابی از وضع موجود تجزیه وتحلیل داده ها ( موانع موجود در تدریس علوم تجربی ) نظرات همکاران: نظرات دانش آموزان : مقایسه با شاخص : اجرای راه حل جدید : روش اجرا : روش تدریس : ارزشیابی اولین ازرشیابی کلاس: ارزیابی بعد از اجرای راه حل ارزیابی تاثیر اقدام جدید و اعتبار بخشی نتیجه گیری : نقاط قوت : [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1106    نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر زبان

گزارش تخصصی دبیر زبان


افزایش یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی با جذاب سازی کلاس و ارائه راهکارهای کاربردی فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 27 فهرست مطالب چکیده: واژه های کلیدی : مقدمه : بیان مساله : اهداف تحقیق: هدف اصلی : اهداف جزئی : مقایسه با شاخص : ارزیابی از وضع موجود الف - شاخص های کیفی وضع موجود : با بررسی نتایج حاصل از آزمون زبان انگلیسی دی ماه دریافتم : ب - شاخص های کمی وضع موجود : سواﻻت مصاحبه چنین بود : گردآوری داده ها : تجزیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1364    نویسنده : admin
گزارش تخصصی ترغیب کردن دانش آموزان به استفاده صحیح از اینترنت با راهکارهای مناسب

گزارش تخصصی ترغیب کردن دانش آموزان به استفاده صحیح از اینترنت با راهکارهای مناسب


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 23 فهرست مطالب مقدمه(بیان و طرح موضوع )  بیان مسئله: اهداف  گزارش تخصصی هدف کلی: اهداف جزئی: ارزیابی از وضع موجود : گردآوری اطلاعات از این موضوع میزان سطح سواد والدین میزان دسترسی به رایانه و اینترنت خانگی تجزیه و تحلیل داده های اطلاعاتی بدست آمده: مزایا و معایب اینترنت برای نوجوانان: مزایای استفاده از اینترنت: معایب استفاده از اینترنت: پیشینه ی پژوهش: الف) مبانی نظری: ب) پیشینه ی علمی: ارائه راه حل های پیشنهادی: اقداماتی که به عهده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1260    نویسنده : admin
گزارش تخصصی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل

گزارش تخصصی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 28 فهرست مطالب بیان وضعیت اهداف گزارش تخصصی : اهداف جزئی گزارش : گرد آوری اطلاعات راجع به موضوع موانع موجود علل بی انضباطی دانشآموزان الف :علل مربوط به دانش آموزان مانند: ب)علل مربوط به معلم ج)علل مربوط به کلاس درس: تأثیر محیط عاطفی کلاس: د)علل مربوط به خانواده: ه)علل مربوط به روابط اجتماعی: و)عوامل روانی: فرصت های گزارش تحلیل یافته های علمی وبیان راه حل دﻻیل بی انضباطی دانش آموزان: راههای کاهش یا حذف رفتار های بی نظمی مقایسه با شاخص انتخاب راه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1305    نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی


علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 30 فهرست مطالب چکیده مقدمه : ( بیان مساله ، سابقه موضوع ووضعیت ) اهداف گزارش : هدف اصلی اهداف جزئی : بررسی موانع نقاط قوت ونقاط ضعف تدریس ادبیات فارسی اهداف کتب رشته ی زبان و ادبیات فارسی متوسطه بیان مسئله افت تحصیلی و راهکارهای مقابله با آن منظور از افت تحصیلی چیست؟ خسارتهای ناشی از افت تحصیلی: عوامل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1317    نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان

گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان


برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 32 فهرست مطالب چکیده مقدمه (بیان کلی موضوع و گزارش) اهداف گزارش : هدف اصلی : اهداف فرعی : ارزیابی از وضع موجود گردآوری اطلاعات راجع به موضوع گزارش : الف) مشاهده: اولین گام جهت پیدا کردن دﻻیل مشکلات مشاهدات از خود دانش آموزان بود . ب) مصاحبه: ج) پرسشنامه: موانع یادگیری مفاهیم ریاضی مطالعات در زمینه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1298    نویسنده : admin
گزارش تخصصی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه

گزارش تخصصی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 29 فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله اهداف گزارش ارزیابی از وضع موجود گرد آوری اطلاعات الف) شاخص های کیفی وضع موجود ب) شاخص های کمّی وضع موجود موانع موجود در یادگیری املا. بررسی علل غلط نویسی دانش آموزان جمع آوری داده ها ب)نظرسنجی از دانش آموزان ج) مشاهده تجزیه و تحلیل داده ها پیشینه الف) مبانی نظری: ب) پیشینه ی عملی: ارایه ی راه حل های پیشنهادی الف ـ روشهای تقویت حافظه ی دیداری ب ـ روشهای ابتکاری در جهت تقویت حافظه ی دیداری ج [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1039    نویسنده : admin
گزارش تخصصی افزایش آگاهی دانش آموزان دختر پایه اول و پیش دبستانی نسبت به مضرات عروسک باربی

گزارش تخصصی افزایش آگاهی دانش آموزان دختر پایه اول و پیش دبستانی نسبت به مضرات عروسک باربی


گزارش تخصصی ( مشاور مدرسه ، معاون پرورشی ،آموزگار اول ابتدایی ) : فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 41 فهرست مطالب مقـدمـه توضیح کلی در مورد مسأله تولد باربی آمریکا و باربی آثار ضد تربیتی باربی باربی و زیبایی رقبای ایرانی باربی چگونگی تشخیص مسأله انگیزه محقق از تحقیق اهداف محقق از انجام تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق توصیف وضع موجود و بیان مسأله محیط اموزشی: مورد پژوهش: پژوهشگر: باربی در مغازههای اسباب بازی فروشی باربی بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1117    نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان

گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 13 فهرست مطالب مقدمه اهمیت نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان چرا که آزمایش : اهداف آزمایشگاه در مدارس سوال اصلی سواﻻت فرعی اجرای تدریس مفاهیم علوم تجربی به صورت عملی در آزمایشگاه شیوههای پرورش خلاقیت از طریق آزمایشگاه الف)عاطفی کردن محیط آزمایشگاه چ)برقراری ارتباط دوستانه با دانشآموزان مقایسه با شاخص رسیدم که : تجزیه و تحلیل نتیجه گیری مشکلات اجرای طرح مهمترین این عوامل مزاحم عبارتند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 760    نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 17 فهرست مطالب چکیده مقدمه هدف کلی گزارش اهداف  جزئی گزارش گردآوری اطلاعات تجزیه و تحلیل اطلاعات خلاصه یافته های اولیه مقایسه با شاخص معیارهای ارزشیابی چگونگی اجرای راه جدید گرد آوری اطلاعات بعد از اجرای راه حل ها ارزیابی عملکرد : موانع موجود در تحقق اهداف مزایا و نقاط قوت : نقاط ضعف : راه کار ها و پیشنهادات نتیجه گیری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 736    نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر عربی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟

گزارش تخصصی دبیر عربی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 26 فهرست مطالب چکیده مقدمه بیان مساله: اهداف گزارش تخصصی : هدف اصلی گزارش : اهداف جزئی : ارزیابی و توصیف وضع موجود : زمینه های پیدایش مساله: بررسی میزان تحقق اهداف گرد آوری شواهد یک چگونگی انجام کار: نقاط ضعف : گرد آوری اطلاعات و روش های آنها موانع موجود ارائه راه حل ها اجرای طرح ارزیابی بعد از اجرای راه حل پیشنهادات: منابع و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 775    نویسنده : admin
گزارش تخصصی معلم کلاس ششم ابتدایی

گزارش تخصصی معلم کلاس ششم ابتدایی


بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده از بازی بومی محلی فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 67 فهرست مطالب چکیده : کلید واژه : مقدمه به طور کلی تبدیل واحد ها به انواع مختلفی از قبیل: اهمیت وضرورت تحقیق برخورد بامسئله (تشخیص مسئله ) انگیزه تحقیق: اهداف تحقیق: اهداف (اولیه ،میانی و نهایی) توصیف وضع موجود شواهدیک وگرد آوری اطﻻعات شاخص های کیفی و وضع موجود شاخص های کمی وضع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 808    نویسنده : admin
گزارش تخصصی چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهیم.

گزارش تخصصی چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهیم.


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 60 فهرست مطالب چکیده: مقدمه: عواملی که بر اختلالهای یادگیری اثر دارند شرایط جسمی عوامل محیطی عوامل انگیزشی و عاطفی شرایط روانی خواندن: اختلال در خواندن: تعریف نارساخوانی: اشتباهها در سطح خواندن: مورد مطالعه: بیان مسئله: روش های گردی آوری اطلاعات: تجزیه و تحلیل اطلاعات: خلاصه یافته های اولیه: ارائه راه حل های پیشنهادی: رویکردهای سنتی: روش فرنالد: رویکرد اورتون - گلینگهام: آموزش واج: واج های متفرقه: واج های تحلیلی: واج های ترکیبی: مغز، ساختار و کارکردهای آن: نیمکره های مغز: مغز راست، مغز چپ، تفاوت های کارکردی: رجحان جانبی: خودپرسشی: اصلاح رفتاری - شناختی: یاد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1212    نویسنده : admin
گزارش تخصصی چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه به کمک روش های خلاقانه و پیشنهادات حرفه ای

گزارش تخصصی چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه به کمک روش های خلاقانه و پیشنهادات حرفه ای


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 33 فهرست مطالب   چکیده......4   مقدمه............................................................... 5   اهداف گزارش : ....................... ..............................6   هدف کلی : ............................. ..............................6   اهداف جزئی................... 6   تشریح کلیات ( بیان مسئله ، جمع آوری اطﻻعات ) ......................6   توصیف مشکل................................................. 8   جمع آوری اطلاعات.............................................. 8   مشاهده:.......................................................... 8   مصاحبه:............................................................ 9   یافته های علمی .......................................10   مهمترین خصوصیات آدم های شاد عبارت است از:... ............................10   عوامل مؤثر بر شور و نشاط دانش آموزان ...... ............................11   -خانواده........................ ............................11   -مدرسه شاد و با روح................ ............................11   الف) شاداب سازی ظاهری مدرسه .............. ............................11   ب) دبیر شاد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / اکتبر / 2017   بازدید : 1106    نویسنده : admin
دانلود پرسشنامه تفکر استراتژیک

دانلود پرسشنامه تفکر استراتژیک


فرمت : word تعداد صفحات: 9 صفحه پرسشنامه تفکر استراتژیک از ۴۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تفکر استراتژیک بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۴ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «بندرت»، «بعضی مواقع» و «تقریباً همیشه» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳ و ۴ در نظر گرفته می شود.این پرسشنامه ۵ مولفه دارد. تفکر استراتژیک قابلیت «معماری استراتژیک» است و فرایندی برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / اکتبر / 2017   بازدید : 365    نویسنده : admin
طرح درس فارسی چهارم ابتدایی

طرح درس فارسی چهارم ابتدایی


نام درس: فارسیموضوع درس:پرسشگریمقطع:ابتدایی         پایه:چهارم هدف کلی در حیطه ی شناختی:آشنایی دانش آموزان با زندگی ابوریحان بیرونی هدف کلی در حیطه ی عاطفی:علاقه مند شدن دانش آموزان به آشنایی درباره ی سرگذشت دانشمندان و یافتن پاسخ سوالات خود هدف کلی در حیطه ی روانی حرکتی: دانش آموزان بتوانندمتن درس را به درستی بخوانند و به سوالات پاسخ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / سپتامبر / 2017   بازدید : 519    نویسنده : admin
کاورزی3(کنش پژوهی)

کاورزی3(کنش پژوهی)


40 صفحه به صورت word فهرست: مقدمه ............................................................................................................................................................................. 6 توصیف موقعیت .......................................................................................................................................................... 7 اهداف سوالات وفرضیات .............................................................................................................................................9 هدف از تدریس ......................................................................................................................................................... 11 طراحی وتدوین،اجرا و ارزیابی واحدیادگیری (1).................................................................................................12 گزارش اجرای طرح درس اول ............................................................................................................................... 14 طراحی و تدوین،اجرا و ارزیابی واحدیادگیری (2).............................................................................................. 16 گزارش اجرای طرح درس دوم ............................................................................................................................... 18 نگارش گزارش روزانه .............................................................................................................................................. 19 گزارش پایانی ........................................................................................................................................................... 31 کدگزاری ومضمون یابی ....................................................................................................................................... 35 تحلیل وتفسیر ونتیجه گیری ............................................................................................................................. 38 راه کارها و پیش نهادها ....................................................................................................................................... 39 منابع ....................................................................................................................................................................... [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژوئن / 2017   بازدید : 679    نویسنده : admin