no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

گزارش تخصصی Archives | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

مطالب

موضوع : گزارش تخصصی
گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی

گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 27 کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش با روش های مناسب فهرست مطالب چکیده : مقدمه: (بیان مساله و سایقه موضوع ) ارزیابی از وضع موجود : اهداف گزارش : هدف اختصاصی : اهداف جزئی : سواﻻت پژوهش مقایسه با شاخص : جمع آوری اطلاعات : -1مشاهده رفتار دانش آموز در کلاس -2مصاحبه با مدیر و سایر همکاران مدرسه -3مصاحبه با مادر زهرا تجزیه وتحلیل و گردآوری اطلاعات ارائه راهکارموقتی دﻻیل انتخاب راه حل موانع ترس دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / اکتبر / 2017   بازدید : 1635   نویسنده : admin
گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی

گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 27 گزارش تخصصی آموزگار جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم با روش های خلاقانه فهرست مطالب چکیده مقدمه ( طرح موضوع و بیان مساله ) بیان مسئله ارزیابی از وضع موجود ملاک ها ونشانگرهای  مربوط به آن اهداف گزارش : هدف اختصاصی : اهداف جزئی : جمع آوری اطلاعات موانع و مشکلات تدریس ریاضی مراحل تدریس باید به شکل زیر باشد :   - ایجاد انگیزه در دانش آموزان   - مشارکت دانش آموز مهم ترین روش ایجاد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / اکتبر / 2017   بازدید : 1607   نویسنده : admin
ZIP
گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی

گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 28 پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی با راهکارهای مناسب فهرست مقدمه : ارزیابی از وضع موجود اهداف گزارش : هدف اختصاصی : اهداف جزئی : مقایسه با شاخص : گردآوری اطلاعات : تجزیه و تحلیل اطلاعات : ( موانع و علل رشد خلاقیت ) نمودار شماره 2 موانع خلاقیت در محیط مدرسه با توجه به مطالب بیان شده می توان به روشهای ذیل عمل کرد : در زمینه خانواده : در زمینه مدرسه روش های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / اکتبر / 2017   بازدید : 1374   نویسنده : admin
گزارش تخصصی درس شیمی

گزارش تخصصی درس شیمی


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 55 چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات فهرست مطالب چکیده مقدمه موانع ومشکلات تدریس شیمی اهداف گزارش تخصصی : هدف اختصاصی : اهداف جزئی : مقایسه با شاخص : ارزیابی از وضع موجود گردآوری اطلاعات تجزیه و تحلیل نتایج، مرحله اول اجرای راه حل، مرحله اول سطح دانش: سطح درک و فهم سطح کاربرد ارزیابی از وضعیت بعد از اجرای راه حل، مرحله اول جدول:1 فراوانی بر حسب نمرات کسب شده از صفر تا سه جدول:2 فراوانی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / اکتبر / 2017   بازدید : 1471   نویسنده : admin
گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های مناسب

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های مناسب


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 27 فهرست چکیده واژگان کلیدی : مقدمه ( بیان مساله و طرح ) بیان مسأله ارزیابی از وضع موجود اهداف گزارش : هدف تخصصی : اهداف جزئی : مقایسه با شاخص : جمع آوری اطلاعات نمونه موارد مورد نظردر فرم مشاهده : تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها و اطلاعات ( موانع ومشکلات مربوط به بی علاقگی به درس قرآن ) راه حل های پیشنهادی انتخاب راه حل ها اعتبار بخشی به راه حل ها (نقاط قوت ) نظارت بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / اکتبر / 2017   بازدید : 1374   نویسنده : admin
گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی


علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی مثل جدول ضرب با راهکارهای خلاقانه فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 26 فهرست مطالب مقدمه ( بیان مساله و سابقه موضوع )   اهداف گزارش تخصصی : هدف اصلی اهداف جزئی : بیان مسأله ارزیابی از وضع موجود جمع آوری اطلاعات راجع به مشکل الف. شاخصهای کیفی وضع موجود ب. شاخصهایکمّی وضع موجود موانع موجود در بی علاقگی دانش آموزان به ریاضی پیشینه مشکل در پژوهش ها الف. مصاحبه به منظور [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / اکتبر / 2017   بازدید : 1553   نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی دبیرستان

گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی دبیرستان


تقویت تربیت دینی دانش آموزان با روش های مناسب فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 28 فهرست مطالب مقدمه بیان مساله اهداف گزارش تخصصی : هدف کلی : اهداف جزئی : ارزیابی از وضعیت موجود موانع موجود در تربیت دینی دانش آموزان برداشت های غلط از دین استفاده از روش های منفعلانه و ایستا استفاده از روش های تزریقی و تلقینی محض کاستی در برنامه ریزی و محتوای آموزشی راهحلهای پیشنهادی انتخاب راه جدید : اجرای راه حل : -1الگو قرار دادن رفتار های خودم و دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / اکتبر / 2017   بازدید : 1467   نویسنده : admin
گزارش تخصصی برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی

گزارش تخصصی برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات:26 فهرست مطالب چکیده : مقدمه ( بیان مساله و طرح ) بیان مسئله: ارزیابی از وضع موجود اهمیت موضوع : نشانه های استرس اهداف گزارش : هدف اختصاصی : اهداف جزئی : مقایسه با شاخص : روش گرداوری اطلاعات: تجزیه و تحلیل اطلاعات: نقش اولیای مدرسه در کاهش اضطراب امتحان : راه حل پیشنهادی: ارائه راه حل های پیشنهادی ارزیابی بعد از اجرای راه حل بیان محدودیت ها :(نقاط ضعف ) نقاط قوت : ارایه پیشنهادات: لذا در این راستا ﻻزم است دانش آموزان مطالب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / اکتبر / 2017   بازدید : 1381   نویسنده : admin
گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم

گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم


چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 15 فهرست مطالب مقدمه: (طرح موضوع و بیان مساله ) اهداف گزارش : هدف تخصصی : اهداف جزئی : موانع یادگیری علوم تجربی چهارم ابتدایی ارزیابی از وضع موجود جمع آوری اطلاعات پیشینه تحقیق: تجزیه وتحلیل وتفسیرداده ها: ارائه راه حل ها: انتخاب و اجرای راه حلها: ارزیابی بعد از اجرای راه حل ارزشیابی پایانی: مهمترین دﻻیل ضعف در مطالعه وپایین بودن نمرات: نقاط قوت : نقاط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / اکتبر / 2017   بازدید : 1114   نویسنده : admin
گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی

گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی


علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در گروه سرود با راهکارهای خلاقانه فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 31 فهرست چکیده : مقدمه (طرح مساله و بیان موضوع ) بیان مسئله توصیف وضعیت موجود : اهداف گزارش تخصصی : هدف اصلی : اهداف جزئی : سواﻻت گزارش : مقایسه با شاخص : پیشینه گزراش : ارزیابی از وضع موجود (جمع آوری اطلاعات و بررسی موانع ) از جمله مسائل موجود در مدرسه در گروه سرود : تجزیه و تحلیل اطلاعات راه حل پیشنهادی: آهنگ سازی: ساختار سرود مراحل تمرین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / اکتبر / 2017   بازدید : 1480   نویسنده : admin
گزارش تخصصی معلم آموزگار ، دبیر ریاضی

گزارش تخصصی معلم آموزگار ، دبیر ریاضی


بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 17 فهرست مطالب مقدمه ( بیان مساله و سابقه موضوع ) اهداف گزارش : هدف کلی : اهداف جزئی : ارزیابی از وضع موجود خلاصه یافته های گزارش وموانع موجود در تدریس ریاضی فرصت هایی که جهت تدریس ریاضی وجود دارند موانع موجود در تدریس درس ریاضی ارائه راهکار چگونگی اجرای راه های جدید : ارزیابی بعد از اجرای راه حل ها نتایج [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1103   نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر فیزیک

گزارش تخصصی دبیر فیزیک


کاهش اضطراب یکی از دانش اموزان در درس فیزیک با راهکارهای مناسب فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 21 فهرست مطالب چکیده: کلید واژه : مقدمه(بیان مساله وسابقه موضوع ) توصیف وضیعت و بیان مساله: اهداف گزارش : هدف اختصاصی : اهداف جزئی : ارزیابی از وضع موجود مشاهده ی رفتار دانش آموز در کلاس درس: مصاحبه با دوستان: مصاحبه با دیگر دبیران محمد: مصاحبه با والدین محمد: مصاحبه با خود محمد: مطالعات تحقیقات گذشته : اضطراب فیزیک چیست ؟ اضطراب فیزیک واکنش احساس آگاهانه به یک یا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1331   نویسنده : admin
گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس

گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 26 فهرست مطالب مقدمه بیان مساله وتوصیف وضعیت موجود: اهداف گزارش : هدف کلی : اهداف جزئی : ارزیابی از وضع موجود تجزیه وتحلیل داده ها ( موانع موجود در تدریس علوم تجربی ) نظرات همکاران: نظرات دانش آموزان : مقایسه با شاخص : اجرای راه حل جدید : روش اجرا : روش تدریس : ارزشیابی اولین ازرشیابی کلاس: ارزیابی بعد از اجرای راه حل ارزیابی تاثیر اقدام جدید و اعتبار بخشی نتیجه گیری : نقاط قوت : [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1106   نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر زبان

گزارش تخصصی دبیر زبان


افزایش یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی با جذاب سازی کلاس و ارائه راهکارهای کاربردی فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 27 فهرست مطالب چکیده: واژه های کلیدی : مقدمه : بیان مساله : اهداف تحقیق: هدف اصلی : اهداف جزئی : مقایسه با شاخص : ارزیابی از وضع موجود الف - شاخص های کیفی وضع موجود : با بررسی نتایج حاصل از آزمون زبان انگلیسی دی ماه دریافتم : ب - شاخص های کمی وضع موجود : سواﻻت مصاحبه چنین بود : گردآوری داده ها : تجزیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1364   نویسنده : admin
گزارش تخصصی ترغیب کردن دانش آموزان به استفاده صحیح از اینترنت با راهکارهای مناسب

گزارش تخصصی ترغیب کردن دانش آموزان به استفاده صحیح از اینترنت با راهکارهای مناسب


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 23 فهرست مطالب مقدمه(بیان و طرح موضوع )  بیان مسئله: اهداف  گزارش تخصصی هدف کلی: اهداف جزئی: ارزیابی از وضع موجود : گردآوری اطلاعات از این موضوع میزان سطح سواد والدین میزان دسترسی به رایانه و اینترنت خانگی تجزیه و تحلیل داده های اطلاعاتی بدست آمده: مزایا و معایب اینترنت برای نوجوانان: مزایای استفاده از اینترنت: معایب استفاده از اینترنت: پیشینه ی پژوهش: الف) مبانی نظری: ب) پیشینه ی علمی: ارائه راه حل های پیشنهادی: اقداماتی که به عهده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1260   نویسنده : admin
گزارش تخصصی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل

گزارش تخصصی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 28 فهرست مطالب بیان وضعیت اهداف گزارش تخصصی : اهداف جزئی گزارش : گرد آوری اطلاعات راجع به موضوع موانع موجود علل بی انضباطی دانشآموزان الف :علل مربوط به دانش آموزان مانند: ب)علل مربوط به معلم ج)علل مربوط به کلاس درس: تأثیر محیط عاطفی کلاس: د)علل مربوط به خانواده: ه)علل مربوط به روابط اجتماعی: و)عوامل روانی: فرصت های گزارش تحلیل یافته های علمی وبیان راه حل دﻻیل بی انضباطی دانش آموزان: راههای کاهش یا حذف رفتار های بی نظمی مقایسه با شاخص انتخاب راه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1305   نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی


علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 30 فهرست مطالب چکیده مقدمه : ( بیان مساله ، سابقه موضوع ووضعیت ) اهداف گزارش : هدف اصلی اهداف جزئی : بررسی موانع نقاط قوت ونقاط ضعف تدریس ادبیات فارسی اهداف کتب رشته ی زبان و ادبیات فارسی متوسطه بیان مسئله افت تحصیلی و راهکارهای مقابله با آن منظور از افت تحصیلی چیست؟ خسارتهای ناشی از افت تحصیلی: عوامل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1317   نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان

گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان


برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 32 فهرست مطالب چکیده مقدمه (بیان کلی موضوع و گزارش) اهداف گزارش : هدف اصلی : اهداف فرعی : ارزیابی از وضع موجود گردآوری اطلاعات راجع به موضوع گزارش : الف) مشاهده: اولین گام جهت پیدا کردن دﻻیل مشکلات مشاهدات از خود دانش آموزان بود . ب) مصاحبه: ج) پرسشنامه: موانع یادگیری مفاهیم ریاضی مطالعات در زمینه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1298   نویسنده : admin
گزارش تخصصی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه

گزارش تخصصی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 29 فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله اهداف گزارش ارزیابی از وضع موجود گرد آوری اطلاعات الف) شاخص های کیفی وضع موجود ب) شاخص های کمّی وضع موجود موانع موجود در یادگیری املا. بررسی علل غلط نویسی دانش آموزان جمع آوری داده ها ب)نظرسنجی از دانش آموزان ج) مشاهده تجزیه و تحلیل داده ها پیشینه الف) مبانی نظری: ب) پیشینه ی عملی: ارایه ی راه حل های پیشنهادی الف ـ روشهای تقویت حافظه ی دیداری ب ـ روشهای ابتکاری در جهت تقویت حافظه ی دیداری ج [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1039   نویسنده : admin
گزارش تخصصی افزایش آگاهی دانش آموزان دختر پایه اول و پیش دبستانی نسبت به مضرات عروسک باربی

گزارش تخصصی افزایش آگاهی دانش آموزان دختر پایه اول و پیش دبستانی نسبت به مضرات عروسک باربی


گزارش تخصصی ( مشاور مدرسه ، معاون پرورشی ،آموزگار اول ابتدایی ) : فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 41 فهرست مطالب مقـدمـه توضیح کلی در مورد مسأله تولد باربی آمریکا و باربی آثار ضد تربیتی باربی باربی و زیبایی رقبای ایرانی باربی چگونگی تشخیص مسأله انگیزه محقق از تحقیق اهداف محقق از انجام تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق توصیف وضع موجود و بیان مسأله محیط اموزشی: مورد پژوهش: پژوهشگر: باربی در مغازههای اسباب بازی فروشی باربی بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1117   نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان

گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 13 فهرست مطالب مقدمه اهمیت نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان چرا که آزمایش : اهداف آزمایشگاه در مدارس سوال اصلی سواﻻت فرعی اجرای تدریس مفاهیم علوم تجربی به صورت عملی در آزمایشگاه شیوههای پرورش خلاقیت از طریق آزمایشگاه الف)عاطفی کردن محیط آزمایشگاه چ)برقراری ارتباط دوستانه با دانشآموزان مقایسه با شاخص رسیدم که : تجزیه و تحلیل نتیجه گیری مشکلات اجرای طرح مهمترین این عوامل مزاحم عبارتند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 760   نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 17 فهرست مطالب چکیده مقدمه هدف کلی گزارش اهداف  جزئی گزارش گردآوری اطلاعات تجزیه و تحلیل اطلاعات خلاصه یافته های اولیه مقایسه با شاخص معیارهای ارزشیابی چگونگی اجرای راه جدید گرد آوری اطلاعات بعد از اجرای راه حل ها ارزیابی عملکرد : موانع موجود در تحقق اهداف مزایا و نقاط قوت : نقاط ضعف : راه کار ها و پیشنهادات نتیجه گیری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 736   نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر عربی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟

گزارش تخصصی دبیر عربی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 26 فهرست مطالب چکیده مقدمه بیان مساله: اهداف گزارش تخصصی : هدف اصلی گزارش : اهداف جزئی : ارزیابی و توصیف وضع موجود : زمینه های پیدایش مساله: بررسی میزان تحقق اهداف گرد آوری شواهد یک چگونگی انجام کار: نقاط ضعف : گرد آوری اطلاعات و روش های آنها موانع موجود ارائه راه حل ها اجرای طرح ارزیابی بعد از اجرای راه حل پیشنهادات: منابع و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 775   نویسنده : admin
گزارش تخصصی معلم کلاس ششم ابتدایی

گزارش تخصصی معلم کلاس ششم ابتدایی


بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده از بازی بومی محلی فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 67 فهرست مطالب چکیده : کلید واژه : مقدمه به طور کلی تبدیل واحد ها به انواع مختلفی از قبیل: اهمیت وضرورت تحقیق برخورد بامسئله (تشخیص مسئله ) انگیزه تحقیق: اهداف تحقیق: اهداف (اولیه ،میانی و نهایی) توصیف وضع موجود شواهدیک وگرد آوری اطﻻعات شاخص های کیفی و وضع موجود شاخص های کمی وضع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 808   نویسنده : admin
گزارش تخصصی چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهیم.

گزارش تخصصی چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهیم.


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 60 فهرست مطالب چکیده: مقدمه: عواملی که بر اختلالهای یادگیری اثر دارند شرایط جسمی عوامل محیطی عوامل انگیزشی و عاطفی شرایط روانی خواندن: اختلال در خواندن: تعریف نارساخوانی: اشتباهها در سطح خواندن: مورد مطالعه: بیان مسئله: روش های گردی آوری اطلاعات: تجزیه و تحلیل اطلاعات: خلاصه یافته های اولیه: ارائه راه حل های پیشنهادی: رویکردهای سنتی: روش فرنالد: رویکرد اورتون - گلینگهام: آموزش واج: واج های متفرقه: واج های تحلیلی: واج های ترکیبی: مغز، ساختار و کارکردهای آن: نیمکره های مغز: مغز راست، مغز چپ، تفاوت های کارکردی: رجحان جانبی: خودپرسشی: اصلاح رفتاری - شناختی: یاد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2017   بازدید : 1212   نویسنده : admin
گزارش تخصصی چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه به کمک روش های خلاقانه و پیشنهادات حرفه ای

گزارش تخصصی چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه به کمک روش های خلاقانه و پیشنهادات حرفه ای


فرمت :word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 33 فهرست مطالب   چکیده......4   مقدمه............................................................... 5   اهداف گزارش : ....................... ..............................6   هدف کلی : ............................. ..............................6   اهداف جزئی................... 6   تشریح کلیات ( بیان مسئله ، جمع آوری اطﻻعات ) ......................6   توصیف مشکل................................................. 8   جمع آوری اطلاعات.............................................. 8   مشاهده:.......................................................... 8   مصاحبه:............................................................ 9   یافته های علمی .......................................10   مهمترین خصوصیات آدم های شاد عبارت است از:... ............................10   عوامل مؤثر بر شور و نشاط دانش آموزان ...... ............................11   -خانواده........................ ............................11   -مدرسه شاد و با روح................ ............................11   الف) شاداب سازی ظاهری مدرسه .............. ............................11   ب) دبیر شاد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / اکتبر / 2017   بازدید : 1106   نویسنده : admin
اقدام پژوهی و گزارش تخصصی فرهنگیان(7سری)

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی فرهنگیان(7سری)


6 عدد اقدام پژوهی و یک عدد گزارش تخصصی با فرمت pdf کامل تقویت مهارت تفکر خلاق در دانش آموزان سوم چگونه توانستیم نظم و انضباط را در زنگ های تفریح اجرا کنیم؟ بهبود افت تحصيلي و انزوا در دانشآموز بيمار تومور مغزي چگونه توانستم دانش آموزانم را از طريق زنگ ورزش به برخي از اهداف تربيتي سند طرح تحول بنيادين نزديك كنم گام هائی که براي علاقه مند ساختن برخی از دانش آموزان کلاس سوم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / مارس / 2017   بازدید : 639   نویسنده : admin
گزارش تخصصی افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي با روشهای جالب و منحصر بفرد

گزارش تخصصی افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي با روشهای جالب و منحصر بفرد


با فرمت word و در 11 صفحه چكيده مقدمه بيان مساله و توصيف وضع موجود: گردآوري اطلاعات ( شواهد)1: تجزيه وتحليل وتفسير داده هاي اوليه: انتخاب واجراي راه حل: توصيف وضع مطلوب(شواهد 2 ): نتيجه گيري: پيشنهادات: منابع و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / فوریه / 2017   بازدید : 684   نویسنده : admin
گزارش تخصصی بررسی رابطه جوّ سازمانی و رضایت شغلی آموزگاران و دبیران و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت موجود

گزارش تخصصی بررسی رابطه جوّ سازمانی و رضایت شغلی آموزگاران و دبیران و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت موجود


با فرمت word و در 140 صفحه فهرست برخی مطالب: مقدمه بيان مسئله اهميت و ضرورت تحقيق تعاریف عملیاتی  (ادبیات و پیشینه پژوهش) ب) ويژگي­هاي عمده شخصيتي که بر رفتار سازمان اثر مي­گذارد 2)ارتباطات درون سازمان انواع ارتباط در درون سازمان ها کاستي­هاي سلسله مراتب اختيارات سازمان: محدوديت تصميم­گيري عقلاني اهميت برنامه­ريزي 5) آموزش و پرورش1 و اهميت آن: 2)جوّ سازمانی و انواع آن:      3) رضايت شغلي: کارهايي که هماورد طلب هستند يکساني حقوق و مزايا شرايط مناسب کاري همکاري مساعد تناسب شغلي فرد را نبايد فراموش کرد اثرات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / فوریه / 2017   بازدید : 686   نویسنده : admin
گزارش تخصصی مستخدم مدرسه

گزارش تخصصی مستخدم مدرسه


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 20 صفحه گزارش تخصصی (مستخدم مدرسه ، معاون مدرسه ، مدیر مدرسه ، مربی بهداشت مدرسه )   ترغیب دانش آموزان به داشتن محیط آموزشی تمیز با راه حل های خلاقانه فهرست مطالب چکیده: 4 مقدمه. 5 توصیف وضعیت موجود : 6 اهمیت مسئله : 6 اهداف گزارش : 7 هدف اصلی : 7 اهداف فرعی : 7 مقایسه با شاخص : 7 ارزیابی از وضع موجود. 7 در کلاسها : 7 علل مشکل: 8 تائید علل: 9 پیشینه نظری.. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / نوامبر / 2016   بازدید : 2128   نویسنده : admin
گزارش تخصصی : حل مشكل رفتاري و رواني

گزارش تخصصی : حل مشكل رفتاري و رواني


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 10 صفحه گزارش تخصصی :   حل مشكل رفتاري و رواني يكي از دانش آموزان  بوسيله ورزش چکیده: هدف از گزارش حاضر حل مشكل رفتاري و رواني يكي از دانش آموزان  بوسيله ورزش است که برای جمع آوری اطلاعات  وپی بردن به علت این ناهنجاری و رفتار نامطلوب دانش آموز که باعث آزار دیگر دانش اموزان و اختلال در ساعت زنگ ورزش شده بود از روش مصاحبه با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / نوامبر / 2016   بازدید : 889   نویسنده : admin
گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : تقویت مهارت نوشتن (انشاء)

گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : تقویت مهارت نوشتن (انشاء)


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 13 صفحه گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : تقویت مهارت نوشتن  (انشاء) در دانش آموزان پایه دوم ابتدایی فهرست مطالب مقدمه ( بیان مساله و ارزیابی از وضع موجود ) 3 ارزیابی از وضع موجود. 3 اهداف گزارش تخصصی : 4 هدف اختصاصی : 4 اهداف  جزئی : 4 مقایسه با شاخص : 4 جمع آوری اطلاعات.. 4 پیشینه ی تحقیق در مورد درس انشا: 4 تجزیه و تحلیل اطلاعات  ( موانع کلاس انشاء ) [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / نوامبر / 2016   بازدید : 1911   نویسنده : admin
گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : جذاب کردن درس ریاضی

گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : جذاب کردن درس ریاضی


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 25 صفحه گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم با روش های خلاقانه فهرست مطالب چکیده 4 مقدمه ( طرح موضوع و بیان مساله ) 5 بیان مسئله. 6 ارزیابی از وضع موجود. 7 ملاك ها ونشانگرهاي  مربوط به آن. 7 اهداف  گزارش : 8 هدف اختصاصی : 8 اهداف جزئی : 8 جمع آوری اطلاعات.. 9 موانع و مشکلات تدریس ریاضی.. 10 مراحل تدریس باید به شکل زیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / نوامبر / 2016   بازدید : 1957   نویسنده : admin
گزارش تخصصی انشاء

گزارش تخصصی انشاء


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 17 صفحه چگونه توانستم با ارائه راهکار مناسب، دانش آموزان را درنگارش انشا تقویت نمایم؟ هدف از درس انشا، آشنایی با شیوه هاي تحقیق، انبساط ذهن، تبادل اندیشه ها، آموزش سخنوري وخطابه نویسی،پرورش ذوق وتقویت تخیل، برداشت از محیط اطراف، محل عرضه اندیشه ها و تجارب، راه برقراري ارتباط وتمرین واظهار درجمع است وبه عنوان یک درس مستقل در برنامه درسی گنجانده شده است. درس تربیت بدنی به منظور [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / نوامبر / 2016   بازدید : 1053   نویسنده : admin
گزارش تخصصی چگونه توانستم درس املا را در دانش آموزان تقویت کنم ؟

گزارش تخصصی چگونه توانستم درس املا را در دانش آموزان تقویت کنم ؟


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 12 صفحه فهرست مطالب مقدمه : 3 توصيف وضعيت موجود. 3 گردآوری اطلاعات  (شواهد 1) 4 تجزيه و تحليل اطلاعات... 4 خلاصه يافته هاي اوليه. 4 اصول و مباني املا.. 4 املا و انواع آن.. 5 روش تدريس املا.. 6 نكات برجسته روش آموزش املاي فارسي : 6 گام اول , انتخاب متن : 7 گام دوم. 7 گام سوم. 8 گام چهارم. 8 راههاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعيف... 8 چگونگي اجراي راه جديد. 9 گرد آوري [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / نوامبر / 2016   بازدید : 1584   نویسنده : admin
گزارش تخصصی معلم پایه دوم درباره اختلال خواندن

گزارش تخصصی معلم پایه دوم درباره اختلال خواندن


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 6صفحه   اهداف گزارش: الف- هدف کلی  ساخت و هنجاریابی اختلال خواندن در دانش آموزان پایه دوم مبتلا به اختلال خواندن. ب- اهداف جزئی محقق در این پژوهش اهداف جزئی ذیل را مد نظر قرار داده است: شناسایی ویژگی های خانوادگی و تأثیر آن در یادگیری آشنایی معلمین کلاس دوم با تفاوتهای فردی دانش آموزان 3-انتخاب بهترین شیوه برای آموزش خواندن به دانش آموزان پایه دوم. ایجاد فرصت های آموزشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / نوامبر / 2016   بازدید : 1208   نویسنده : admin
گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه ،برنامه صبحگاهی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه ،برنامه صبحگاهی


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 24 صفحه گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه : علاقمند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه فهرست: چکیده 3 مقدمه (بیان مساله و طرح موضوع ) 4 بيان مسئله. 5 اهميت و ضرورت تحقيق.. 6 توصيف وضع موجود. 8 اهداف گزارش تخصصی : 9 هدف اختصاصی : 9 اهداف جزئی : 10 مقایسه با شاخص : 10 جمع آوری اطلاعات... 10 جمع آوری اطلاعات و ارائه ی راه حل های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / نوامبر / 2016   بازدید : 1640   نویسنده : admin
گزارش تخصصی هدایت تحصیلی

گزارش تخصصی هدایت تحصیلی


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 29 صفحه موضوع گزارش تخصصی  :   چگونگی یاری رساندن به هدایت تحصیلی دانش آموزان با شیوه های سنجش و ارزیابی فهرست مطالب چکیده 5 مقدمه. 6 تعریف برخی از واژه ها و مفاهیم. 7 پیشینه تحقیق.. 8 یافته های علمی.. 8 اصول ارزشیابی.. 10 الف) سطوح مختلف هدف‌هاي آموزشي در حيطه  شناختي.. 14 ج- سطوح يادگيري در حیطه روانی و حرکتی ( مهارتی ) 20 گرد آوری اطلاعات شواهد(1) 21 مصاحبه: 21 آزمون. 22 تجزیه و تحلیل اطلاعات.. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / نوامبر / 2016   بازدید : 1606   نویسنده : admin
گزارش تخصصی خدمتگزار مدرسه

گزارش تخصصی خدمتگزار مدرسه


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش (word 2010) تعداد صفحات: 14 صفحه چکیده: سرايدار عنصري است كه همواره در مدرسه حضور دارد و اهميت اين حضور تا جايي است كه در معدود روزهايي از سال هم كه به خاطر سفر يا هر دليل ديگري، قصد ترك مدرسه را مي كند،بايدباهماهنگي حراست آموزش وپرورش،فردي رابه جايگزيني خود قرار دهد. نگهباني و نگهداري از ساختمان، تأسيسات و وسايل و لوازم مدرسه به عهده اوست و مسئوليتش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / نوامبر / 2016   بازدید : 1118   نویسنده : admin
گزارش تخصصی معاون پرورشی در زمینه نماز – قرآن

گزارش تخصصی معاون پرورشی در زمینه نماز – قرآن


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 24 صفحه گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی مدرسه :   راهکارهای عملی در زمینه نماز – قرآن و راهبردهای پرورشی در مدرسه فهرست مطالب چکیده : 5 نکات کلیدی : 5 مقد مه : 6 بیان مسئله : 8 تعریف اصطلاحات : 8 نماز : 8 نماز جماعت : 9 عوامل تاثیر گذار بر روی دانش آموزان برای ترغیب و شرکت در نماز جماعت مدرسه : 9 الف) مسجد. 9 مسجد مدرسه و محله. 10 1 .فضاي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / نوامبر / 2016   بازدید : 2157   نویسنده : admin
گزارش تخصصی: کاهش گستاخی برخی از دانش آموز در برابر معلم با روش های مناسب

گزارش تخصصی: کاهش گستاخی برخی از دانش آموز در برابر معلم با روش های مناسب


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 14 صفحه گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران : کاهش گستاخی برخی از دانش آموز در برابر معلم  با روش های مناسب فهرست مطالب مقدمه ( بیان و طرح موضوع ) 3 ” در حال حاضر بی انضباطی به عنوان مشکل  درجه اول مدارس در آمده است .” 3 اهداف گزارش تخصصی : 4 هدف اصلی : 4 اهداف جزئی : 4 مقایسه با شاخص : 4 جمع آوری اطلاعات... 4 خلاصه یافته های اولیه. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / نوامبر / 2016   بازدید : 1725   نویسنده : admin
گزارش تخصصی ریاضی آموزگار سوم ابتدایی

گزارش تخصصی ریاضی آموزگار سوم ابتدایی


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 25 صفحه گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی مثل جدول ضرب با راهکارهای خلاقانه فهرست مطالب مقدمه ( بیان مساله و سابقه موضوع ) 4 اهداف گزارش تخصصی : 6 هدف اصلی.. 6 اهداف جزئی : 6 بیان مسأله. 6 ارزیابی از وضع موجود. 7 جمع آوری اطلاعات راجع به مشکل.. 7 الف. شاخص‌های کیفی وضع موجود. 7 ب. شاخص‌های کمّی وضع موجود. 9 موانع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / نوامبر / 2016   بازدید : 1901   نویسنده : admin
گزاش تخصصی درس انشا ء (نگارش )

گزاش تخصصی درس انشا ء (نگارش )


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 26 صفحه گزاش تخصصی درس انشا ء (نگارش ) : برطرف کردن مشکلات دانش اموزان در درس انشاء با روش های مناسب فهرست مطالب چکیده  : 5 مقدمه : (بیان مساله و سابقه موضوع ) 6 بیان مسئله. 7 اهمیت موضوع. 8 ارزیابی از وضع موجود : 9 اهداف گزارش : 10 هدف اختصاصی : 10 اهداف جزئی : 10 مقایسه با شاخص : 10 جمع آوری اطلاعات... 10 پیشینه ی تحقیق در مورد درس انشا: 11 تجزیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / نوامبر / 2016   بازدید : 1942   نویسنده : admin
گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 16 صفحه گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با روش های مناسب فهرست مطالب مقدمه: 3 ارزیابی از وضع موجود. 4 فرضیه های پژوهش: 4 هدف اصلی : 5 اهداف جزئی : 5 جمع آوری اطلاعات.. 6 هدفهای  آموزش خواندن در دبستان : 7 تجزیه وتحلیل داده ها 8 خلاصه ی یافته ها : 8 چگونگی اجرای راه حل ها 9 راه حل ها ی انتخابی.. 9 ارزیابی بعد از اجرای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / نوامبر / 2016   بازدید : 1235   نویسنده : admin
گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی

گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 24 صفحه گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال پایه چهارم و درمان آن ها   فهرست مطالب چکیده 4 اهمیت موضوع. 5 مقدمه. 5 بيان مسئله. 6 توصيف وضعيت موجود. 7 اهمیت وضرورت تحقیق.. 8 اهداف گزارش تخصصی.. 8 هدف کلی: 8 اهداف جزئی: 9 مقایسه با شاخص : 9 جمع آوری اطلاعات... 9 1 – مشاهده 9 2 – پرسشنامه دانش آموزان.. 10 3- پرسشنامه به والدین.. 10 4 – صحبت های مشاور 11 5 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / نوامبر / 2016   بازدید : 1771   نویسنده : admin
گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی

گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 24 صفحه گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی با راهکارهای مناسب فهرست مقدمه (بیان و طرح موضوع ) 4 ارزیابی از وضع موجود : 5 اهداف گزارش تخصصی : 5 هدف اختصاصی : 5 اهداف جزئی : 5 مقایسه با شاخص : 6 بررسی موانع و مشکلات بی انضباطی در دانش آموزان.. 6 علل بي انضباطي دانش‌آموزان.. 6 الف :علل مربوط به دانش آموزان مانند. 6 دانش‌آموزان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / نوامبر / 2016   بازدید : 1809   نویسنده : admin
گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی

گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 21 صفحه گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی : روش های علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ (تعلیمات اجتماعی ) پایه پنجم فهرست مطالب چکیده : 3 مقدمه ( بیان مساله ) 4 ارزیابی از وضع موجود. 5 اهداف گزارش : 6 هدف اصلی : 6 اهداف جزئی : 6 جمع آوری اطلاعات... 6 شیوه هاي گرد آوري اطلاعات... 7 ارائه روش هاي پیشنهادي جهت حل مسأله. 11 اقدام و اجراي راه حل هاي پیشنهادي.. 12 ارزیابی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / نوامبر / 2016   بازدید : 1244   نویسنده : admin
گزارش تخصصی علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی

گزارش تخصصی علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش_(word 2010) تعداد صفحات: 23 صفحه گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی :   نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب فهرست مقدمه (طرح مساله وبیان موضوع ) 4 بیان مسأله. 5 دانش آموازنی سرزده از جمله: 6 اهداف گزارش تخصصی : 8 هدف اصلی : 8 اهداف جزئی : 8 مقایسه با شاخص : 8 گرد آوري اطلاعات... 8 الف) مشاهده: 8 ب) پرسشنامه: 10 ج) مصاحبه: 11 د) روش اسنادي: 12 ارائه روش هاي پیشنهادي جهت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / نوامبر / 2016   بازدید : 2480   نویسنده : admin
گزارش تخصصی چالش های درس جغرافی

گزارش تخصصی چالش های درس جغرافی


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش_(word 2010) تعداد صفحات: 123 صفحه عنوان گزارش تخصصی : مشكلات و چالش ها ي درس جغرافيا و ارائه تجربيات مدون و راهكار ها و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / نوامبر / 2016   بازدید : 841   نویسنده : admin
گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی و قرآن

گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی و قرآن


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات: 29 صفحه گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی و قرآن : چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه فهرست مطالب چكيده 4 مقدمه. 5 اهداف کلی گزارش : 6 اهداف جزئی : 6 تشریح کلیات (بیان مساله ، گرداوری اطلاعات ) 6 توصیف مشکل.. 8 گردآوری اطلاعات : 8 الف. شاخص های کیفی وضع موجود. 8 الف. مشاهده ( Observation ) 9 ب. پرسش نامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / نوامبر / 2016   بازدید : 1276   نویسنده : admin