no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

کنش پژوهی Archives | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

مطالب

موضوع : کنش پژوهی
کاورزی3(کنش پژوهی)

کاورزی3(کنش پژوهی)


40 صفحه به صورت word فهرست: مقدمه ............................................................................................................................................................................. 6 توصیف موقعیت .......................................................................................................................................................... 7 اهداف سوالات وفرضیات .............................................................................................................................................9 هدف از تدریس ......................................................................................................................................................... 11 طراحی وتدوین،اجرا و ارزیابی واحدیادگیری (1).................................................................................................12 گزارش اجرای طرح درس اول ............................................................................................................................... 14 طراحی و تدوین،اجرا و ارزیابی واحدیادگیری (2).............................................................................................. 16 گزارش اجرای طرح درس دوم ............................................................................................................................... 18 نگارش گزارش روزانه .............................................................................................................................................. 19 گزارش پایانی ........................................................................................................................................................... 31 کدگزاری ومضمون یابی ....................................................................................................................................... 35 تحلیل وتفسیر ونتیجه گیری ............................................................................................................................. 38 راه کارها و پیش نهادها ....................................................................................................................................... 39 منابع ....................................................................................................................................................................... [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژوئن / 2017   بازدید : 679   نویسنده : admin
کنش پژوهی، تجربیات مدون و اقدام پژوهی

کنش پژوهی، تجربیات مدون و اقدام پژوهی


تجربیات مدون برای خبره 45 صفحه pdf گزارش کارورزی 3 (کنش پژوهی) 45 صفحه pdf اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشكلالات زباني و گفتاري دانش آموز عقب مانده ذهني... 17 صفحه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / مارس / 2017   بازدید : 637   نویسنده : admin
نمونه کنش پژوهی کارورزی 3 دانشجو معلمان

نمونه کنش پژوهی کارورزی 3 دانشجو معلمان


با فرمت word و در 15 صفحه پایه : دوم انسانی           دوره : دبیرستان تم درس (موضوع): گروه اسمی          تم درس (موضوع): گروه فعلی تم درس (موضوع): شناخت ساختمان افعال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 25 / مارس / 2017   بازدید : 561   نویسنده : admin
نمونه گزارش روایت پژوهی دانشگاه فرهنگیان

نمونه گزارش روایت پژوهی دانشگاه فرهنگیان


با فرمت ورد و در 9 صفحه با ورود به مدرسه(5) و دیدن بچه ها، انگیزه ای (6)دوچندان به من داده شد و همجنین بچه ها با دیدنمان، توجهشان(7) به ما جلب شد ومدیر(8) ومعاون (9)آموزشگاه، به استقبالمان آمدند و خوش آمد گویی گفتند و ما را به  معلم راهنما (10)،معرفی نمودند0 معلم راهنمای من ،آقای .... بود وبعد از آشنایی، با هم به کلاس پایه هشتم (11)رفتیم0 باورود به کلاس(12) [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 25 / مارس / 2017   بازدید : 641   نویسنده : admin
نمونه گزارش کامل کارورزی 1 دانشگاه فرهنگیان

نمونه گزارش کامل کارورزی 1 دانشگاه فرهنگیان


با فرمت word و در 21 صفحه فهرست مطالب   عنوان                                                              صفحه   گزارش خاطره ی روز اول کارورزی...................................................................................................1   مشاهده ی تاملی...................................................................................................................................3   گزارش فیزیکی.. 4   گزارش (روایتی) ازساختارسازمانی و اداری مدرسه. 7   گزارش آموزشی.. ...................................................................................................................................10   گزارش عاطفی.....................................................................................................................................11   فرم مشاهده ی کلاس درس (اختیاری).....................................................................................................15     جمله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 25 / مارس / 2017   بازدید : 840   نویسنده : admin
کارورزی 4 گروه مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی با فرمت ورد و در 28 صفحه

کارورزی 4 گروه مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی با فرمت ورد و در 28 صفحه


چکیده سازمان جهانی بهداشت ،بهداشت روانی را در درون مفهوم بهداشت تعريف ميکندو بهداشت يعنی توانايی کامل برای ايفای نقشهای اجتماعیروانی و جسمی.بهداشت، تنها نبود بيماری يا عقب ماندگی نيست .هدف اصلی بهداشت روانی پيشگيری است و اين منظور بوسيله ايجاد محيط فردی و اجتماعی مناسب حاصل میگردد.عوامل متعددی می توانند بهداشت روانی افراد را تحت تاثیر قرار داده و باعث شوند که افراد نتوانند از زندگی و استعداد های خود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / فوریه / 2017   بازدید : 678   نویسنده : admin
دانلود مجموع کارورزی های 1 تا 4 (کارورزی کل)- word

دانلود مجموع کارورزی های 1 تا 4 (کارورزی کل)- word


شامل 92 صفحه می باشد. فهرست مطالب عناوین کارورزی چیست؟ چکیده مقدمه فصل اول:           1-1:ویژگیهای من 1-2:(گزارش فیزیکی)-موقعیتی که من در آن تدریس میکنم فصل دوم: گزارشهای روزانه کارورزی           2-1:گزارشهای روزانه کارورزی1(ترم 4)           2-2:گزارشهای روزانه کارورزی2(ترم5)           2-3:گزارشهای روزانه کارورزی3(ترم 6)           2-4: گزارشهای روزانه کارورزی4(ترم 7) فصل سوم: فرمهای کارورزی           3-1:گزارشهای روزانه در قالب فرم الف           3-2:چهارچوب تهیه طرح آموزشی(فرم ج)  3-3: گزارش جلسات بحث و گفتگو با استاد/سمینارها/فرم ب           3-4: فرم (د)-ارزیابی مدیر مدرسه فصل چهارم: نتیجه گیری فصل پنجم:  [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 638   نویسنده : admin
گزارشات کارورزی 1- word

گزارشات کارورزی 1- word


در 23 صفحه فهرست مقدمه..........................................................................3 فصل اول گزارشپاگشایی................................................................................................4 فصل دوم  کارگاه مسئله شناسی...........................................................................................8 فصل سوم پژوهش روایتی ..............................................................................................10 فصل چهارم مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه...........................................................................11 فصل پنجم مسئله شناسی موقعیت عاطفی و روانی.......................................................................15 فصل ششم مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه..............................................................................18 فصل هفتم مسئله شناسی وضعیت آموزشی محل کارورزی..........................................................21 تقدیر و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 651   نویسنده : admin
دانلود نمونه کارورزی 1و 2 دانشگاه فرهنگیان- WORD

دانلود نمونه کارورزی 1و 2 دانشگاه فرهنگیان- WORD


در 43 صفحه فهرست عناوین مقدمه----------------------------------------------3 چکیده ------------------------------4   گزارش روایتی روز اول کارورزی ـــــــــــــــــــــــــــــــ5 مراحل کدگذاری-------------------8 گزارش موقعیت فیزیکی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ11 مراحل کدگذاری- ---------------------22 گزارش عاطفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ23 گزارش آموزشی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ30 گزارش ساختاری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ38 منابع ---------------------------------------43  گزارش حاضر در ارتباط با کارورزی1 باهدف مشاهده­ی تاملی و دقیق موقعیت­های آموزشی و تربیتی، روابط عاطفی و محیط فیزیکی درسطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب و توسعه مهارت­های حرفه­ای صورت گرفته است. برای جمع­آوری اطلاعات،  همچنین تفسیر و تبیین آنها از روش­های مشاهده ، مصاحبه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 528   نویسنده : admin
دانلود گزارش کامل کارورزی 1 دانشجو معلمان- WORD

دانلود گزارش کامل کارورزی 1 دانشجو معلمان- WORD


شامل 41 صفحه می باشد فهرست مطالب   عنوان                                                                                               صفحه   گزارش آزاد. 1 گزارش فیزیکی.. 3 گزارش (روایتی) ازساختار سازمانی و اداری مدرسه. 6 گزارش اموزشی.. 9 گزارش عاطفی.. 12     پژوهش روایی...................................................................................................................................15 نتیجه گیری.......................................................................................................................................37     جمله پایانی.......................................................................................................................................37      [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 661   نویسنده : admin
دانلود نمونه گزارش کارورزی دانشجو معلمان-WORD

دانلود نمونه گزارش کارورزی دانشجو معلمان-WORD


در 34 صفحه فهرست مطالب   قدر دانی؛3.....................................................................................   مقدمه؛4.......................................................................................   فصل اول:  موقعیت فیزیکی مدرسه و مسائل مورد مشاهده. روایتی5......................   فصل دوم:  گزارش آموزشی13..................................................................   فصل سوم:  گزارش عاطفی24...................................................................   فصل چهارم:  نتیجه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 591   نویسنده : admin
دانلود گزارش کارورزی 2 رشته زبان انگلیسی – WORD

دانلود گزارش کارورزی 2 رشته زبان انگلیسی – WORD


در 24 صفحه   فهرستمطالب مقدمه  واکاوی مشکلات و  مسایل گزارشات کارورزی 1 به همراه ارایه راه حل  واکاوی مسایل و مشکلات جدید و طراحی فعالیت برای رفع آن مسایل ومشکلات گزارشی از تدریس معلم راهنما همراه با نکات برجسته و نواقص آن گزارش از نحوه ی ارزیابی کلاسی ،میان ترم و پایان ترم   طرح درس زبان هشتم  طرح درس زبان هفتم چکیده کارورزی (2)     گزارش کارورزی ۲ برخلاف گزارش کارورزی ۱ که صرفا مشاهده و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 977   نویسنده : admin
دانلود نمونه پروژه(کارنما) معلمی رشته علوم تربیتی- WORD

دانلود نمونه پروژه(کارنما) معلمی رشته علوم تربیتی- WORD


شامل 21 صفحه فهرست مطالب چکیده  دوران کودکی  دوران دبیرستان کنکور ورود به دانشگاه  اموخته های کارورزی و مقایسه با شرایط و ویزگی های مطلوب تآثیر دانشگاه بر انگیزه من برنامه ریزی برای اینده با توجه به تجارب کسب شده چگونه کلاس جذاب تری داشته باشیم نتیجه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 959   نویسنده : admin
کنش پژوهی فردی 3 رشته دبیری فیزیک – word

کنش پژوهی فردی 3 رشته دبیری فیزیک – word


در 9 صفحه در این طرح، فیزیک چهارم ریاضی، تکانه مورد بررسی و تدریس قرار گرفته است. با توجه به اینکه دانش آموزان رغبتی به یادگیری درس نشان نمی دادند و با بی انگیزگی به درس گوش می دادند باپیشنهادوهماهنگیبا معلم،مبحث تکانه برای بررسی و تدریس انتخاب شد تا با استفاده از روشهای تدریس فعال و توجه به عوامل مربوط به رش دذهنی دانش آموزان تدریس شود کم کم به تدریس مبحث [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 543   نویسنده : admin
کنش پژوهی فردی 2 رشته دبیری فیزیک- word

کنش پژوهی فردی 2 رشته دبیری فیزیک- word


9 صفحه طرح کنش پژوهی فردی (شماره 2)   الف: بیان مسئله در این طرح، فصل سوم فیزیک دوم ریاضی، نیروی اصطکاک و کشسانی فنر مورد بررسی و تدریس قرار گرفته است. با توجه به اینکه معلم در حین تدریس، در هر مبحث از انجام آزمایش عملی خودداری می کرد، برخی مطالب به طور کامل در ذهن دانش آموز جا نمی افتاد و برخی ابهامات در ذهن دانش آموز ایجاد می شد. و همچنین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 610   نویسنده : admin
کنش پژوهی فردی 1 رشته دبیری فیزیک-word

کنش پژوهی فردی 1 رشته دبیری فیزیک-word


در 9 صفحه طرح کنش پژوهی فردی (شماره 1)   الف: بیان مسئله در این طرح، فصل دوم فیزیک دوم ریاضی، سرعت متوسط و سرعت لحظه ای مورد بررسی و تدریس قرار گرفته است. با توجه به اینکه معلم بعد هر مبحث، زمان کافی برای حل تمرین برای دانش آموزان نداشت، در کلاس سوال کم حل می شد. و مثال های کتاب هم در کلاس حل نمی شد و از آن ها خواسته می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 646   نویسنده : admin
دانلود گزارش کارورزی 4 (درس پژوهی)- word

دانلود گزارش کارورزی 4 (درس پژوهی)- word


شامل 39 صفحه فهرست   عنوان                                                                  صفحه چکیده..............................................................................5 مقدمه..............................................................................6 فصل اول بخش اول: کاربرگ ها (طراحی واحد یادگیری)................................ 8 بخش دوم :اجرای واحد یادگیری گزارش تدریس اول................................................................25 گزارش تدریس دوم................................................................28 فصل سوم : گزارشی از ترم چهار.......................................................32 نقد فیلم تدریس دوستان.........................................................35 گزارشی از همایش..........................................................37 بخش اول : طراحی واحد یادگیری طراحی نقشه ذهنی استخراج ایده کلیدی شایستگی های مورد انتظار طراحی ملاکهای شایستگی ها تعیین تکالیف عملکردی طرح پرسش اساسی طراحی تکالیف یادگیری   بخش دوم : اجرای واحد یادگیری   بخش سوم : بازنگری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 537   نویسنده : admin
گزارش کارورزی3و4 دانشگاه فرهنگیان- word

گزارش کارورزی3و4 دانشگاه فرهنگیان- word


47 صفحه می باشد فعالیت ها،نقد فیلم،نقد مقاله،روایت نویسی     فهرست مطالب فعالیت1------------------------------------------------------6-4 فعالیت 2-----------------------------------------------------9-7 فعالیت 3-----------------------------------------------------12-10 فعالیت4------------------------------------------------------15-13 فعالیت5------------------------------------------------------18-16 فعالیت 6-----------------------------------------------------21-19 فعالیت7------------------------------------------------------24-22 فعالیت8------------------------------------------------------28-25 فعالیت9------------------------------------------------------31-29 فعالیت10-----------------------------------------------------35-32 نقد فیلم------------------------------------------------------39-36 نقد مقاله-----------------------------------------------------41-40 روایت نویسی-------------------------------------------------45-42 فعالیت 1 – طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن شناختی دانش آموزان ..... فعالیت 8: ارزیابی از آموخته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 550   نویسنده : admin
گزارش کارورزی 2 با موضوع حل مشکل پرخاشگری- word

گزارش کارورزی 2 با موضوع حل مشکل پرخاشگری- word


13 صفحه می باشد فهرست چکیده: 4 مقدمه. 6 علل پرخاشگری: 7 ارائه دلایل مشکل پرخاشگری: 8 توصیف وضع موجود: 11 شواهد 1: 13 پیشنهادات: 14 منابع. 16 در روز اول مهر در کلاس متوجه پسری شدم که نا آرام و ناسازگار بود و مرتب به دیگران پرخاشگری می‌کرد کارهای او را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم که این نوجوان در این چند ساله همین رفتارها را داشته  و باعث آزار و اذیت دیگران بوده است. به طوریکه بچه‌ها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 850   نویسنده : admin
گزارش کارورزی دانشجو معلمان- word

گزارش کارورزی دانشجو معلمان- word


در 34 صفحه فهرست مطالب   قدر دانی؛3.....................................................................................   مقدمه؛4.......................................................................................   فصل اول:  موقعیت فیزیکی مدرسه و مسائل مورد مشاهده. روایتی5......................   فصل دوم:  گزارش آموزشی13..................................................................   فصل سوم:  گزارش عاطفی24...................................................................   فصل چهارم:  نتیجه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 531   نویسنده : admin
کارورزی به شیوه پژوهش روایتی(مشکل جمعی)-word

کارورزی به شیوه پژوهش روایتی(مشکل جمعی)-word


در 13 صفحه یکی از مشکلات جمعی که در این مدرسه و حتی می توان در تمام مدارس ایران و دنیا یافت، مشکل اختلالات رفتاری می باشد. حال مشکلات عاطفی و رفتاری کودکان در اصل به دو گروه کلی یعنی مشکلات برون سو و درون سو تقسیم می شود. مشکلات برون سو معطوف به خارج و مشتمل بر رفتارهایی مانند بیش فعالی، پرخاشگری و ترس از مدرسه و مشکلات درون سو [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 411   نویسنده : admin
دانلود کارورزی 3و4 با موضوع مساله یابی – word

دانلود کارورزی 3و4 با موضوع مساله یابی – word


76 صفحه می باشد مدرسه مورد ارزیابی :دبستان  پسرانه فهرست مطالب تقدیر و تشکر                                                                                                            3 مقدمه                                                                                                                       8                                                                                                                      فصل اول:چگونه توانستم دانش آموز امیر حسین را در غلبه بر مشکل لکنت زبانش یاری کنم؟...........................................................................................................................................9 چکیده....................................................................................................................................... 10 مقدمه........................................................................................................................................ 11 بیان مسئله................................................................................................................................. 13 توصیف وضع موجود............................................................................................................... 14 1- نقش خانوادگی امیر حسین:.................................................................................................. 14 2-ضربه های روحی در گذشته یا مکان خاص........................................................................... 14 روش گردآوری اطلاعات (1)................................................................................................... 15 تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................... 15 راه حل پیشنهادی برای مشکل................................................................................................... 16 راه حل پیشنهادی....................................................................................................................... 16 چگونگی اجرای تغییر پیشنهادی................................................................................................ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 2636   نویسنده : admin
گزارش کارورزی۲ دانشجو معلمان – word

گزارش کارورزی۲ دانشجو معلمان – word


35 صفحه عنوان :گزارش کارورزی۲ (طراحی فعالیت های یادگیری) این مطالب شامل سه بخش گزارش فردی،گزارش گروه کوچک(گزارش گروهی) و گزارش گروه بزرگ )گزارش جمعی ( می باشدکه موضوع انتخاب شده برای گزارش فردی رفع اختلال خواندن یکی از دانش آموزان کلاس  پنجم ابتدایی مدرسه .....  می باشد که محور انتخاب و بررسی شده بر روی این موضوع به منظور بهبود عملکرد آموزشی دانش آموز مورد نظر است .موضوع انتخاب شده برای گزارش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 654   نویسنده : admin
کنش پژوهی 3 – word و در 104 صفحه

کنش پژوهی 3 – word و در 104 صفحه


فهرست مطالب مقدمه. 1 فصل اول: گام اول کنش پژوهی 6 (1-1) ویژگی‌های من 7 (2-1) توصیف و تحلیل موقعی 8 (1-2-1) اهمیت محیط فیزیکی در آموزش 10 (2-2-1) تاثیر تعامل و ارتباط در آموزش 16 (3-1) بیان ایده‌های من 18 (4-1) تعیین اهداف/ سؤال‌ها/ فرضیه‌ها 22 (5-1) تعاریف مفاهیم کلیدی 23 فصل دوم: گام دوم کنش پژوهی 24 طرح آموزشی 1 25 طرح آموزشی 2 29 طرح آموزشی 3 34 طرح آموزشی 4 37 طرح آموزشی 5 40 طرح آموزشی 6 43 فصل سوم: گام سوم کنش پژوهی 46 (1-3) روایت من از کارورزی 3 47 (2-3) کدگذاری و مفهوم/ مضمون یابی 58 (3-3) تحلیل و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 576   نویسنده : admin
گزارش کارورزی 4 رشته فیزیک (درس پژوهی)

گزارش کارورزی 4 رشته فیزیک (درس پژوهی)


با فرمت pdf و در 120 صفحه فهرست عنوان صفحه اهداف کارورزی................................................................................................................................ 8 مقدمه............................................................................................................................................... 9 فصل اول : فرایند درس پژوهی................................................................................................. 11 1.تعیین هدف.............................................................................................................................................. 11 2.طراحی واحد یادگیری............................................................................................................................ 18 الف( طراحی نقشه ذهنی....................................................................................................................................... 21 ب( ایده کلیدی ................................................................................................................................................... 21 ج(شایستگی موردنظر......................................................................................................................................... 21 د(طراحی ملاک شایستگی و سطوح هر یک از آنها................................................................................................ 21 ه(تعیین تکلیف عملکردی..................................................................................................................................... 23 و(طرح پرسش اساسی........................................................................................................................................... 23 ی(طراحی تکالیف یادگیری)طرح درس(................................................................................................................ 23 3.طراحی و تدوین، اجرای واحدیادگیری........................................................................................... 29 الف( تولیدمواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای واحد یادگیری................................................................................. 29 ب(هدایت فرایند یادگیری..................................................................................................................................... 29 ج(ارزشیابی تشخیصی........................................................................................................................................................ 22 6 4.ارزیابی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / فوریه / 2017   بازدید : 821   نویسنده : admin
گزارش کارورزی 4 علوم تربیتی (پیش دبستان و دبستان)

گزارش کارورزی 4 علوم تربیتی (پیش دبستان و دبستان)


با فرمت word و در 28 صفحه پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان (کار پوشه کارورزی 4) فهرست مطالب:     مقدمه5 طرح یادگیری شماره ی 1                                                                   7 طرح یادگیری شماره ی          2                                                                     9   طرح یادگیری شماره ی 3                                                            12 طرح یادگیری شماره ی 4                                                                   14 طرح یادگیری شماره ی 5                                                                    16  شرح روایت کارورزی 4                                                                    18  گزارش موقعیت فیزیکی مدرسه                                                           18 گزارش ساختار و سازمان مدرسه                                                         19  گزارش موقعیت عاطفی و روانی                                                          20 زمانبندی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / فوریه / 2017   بازدید : 419   نویسنده : admin
گزارش کارورزی 3 رشته دبیری راهنمایی و مشاوره

گزارش کارورزی 3 رشته دبیری راهنمایی و مشاوره


با فرمت word  و در 45 صفحه فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     صفحه مقدمه................................................................................ 2 فرم الف  :  نگارش گزارش روزانه.............................................3 فرم ج:  چارچوب تهیه طرح آموزشی..........................................26 گزارش به روایت تصویر  ........................................................39 نتیجه گیری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / فوریه / 2017   بازدید : 431   نویسنده : admin
گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهی ) رشته آموزگار ابتدایی

گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهی ) رشته آموزگار ابتدایی


با فرمت pdf و در 68 صفحه فهرست مطالب: مقدمه ............................................................................................................................................ 1 کارورزی چیست؟ ........................................................................................................................ 1 اهمیت و مزایای کارورزی .............................................................................................................. 1 کارآموز یا کارورز کیست؟ ........................................................................................................... 2 محل کارورزی و کارآموزی کجاست؟ .......................................................................................... 2 کارورزی و کارآموزی در ایران ..................................................................................................... 2 اهمیت مدیریت آموزشی وجایگاه کارورزی در آن ......................................................................... 3 نگارش گزارش های روزانه( ........................................................ 4 (» الف » فرم های 5............................................................................................................................ فرم الف شماره 1 7............................................................................................................................ فرم الف شماره 2 9............................................................................................................................ فرم الف شماره 3 11.......................................................................................................................... فرم الف شماره 4 ح 13.......................................................................................................................... فرم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / فوریه / 2017   بازدید : 549   نویسنده : admin
گزارش کارورزی 3 ( پژوهش روایتی ) رشته دبیری شیمی

گزارش کارورزی 3 ( پژوهش روایتی ) رشته دبیری شیمی


با فرمت word و در 33 صفحه   مقدمه: 4 طرح درس اول. 5 عنوان: آموزش واکنشگرهای محدود کننده و اضافی.. 5 گزارش جلسه‌ی اول. 8 طرح درس جلسه‌ ی دوم. 9 عنوان: تدریس مبحث عوامل مؤثر بر سرعت واکنش‌های شیمیایی.. 9 گزارش جلسه‌ی دوم. 13 طرح درس جلسه‌ی سوم. 16 عنوان: انواع واکنش‌های کاتالیز شده. 16 گزارش جلسه ي سوم. 19 گزارش روايتي تدريس جلسه ي اول. 20 عنوان: واكنش دهنده ي محدودكننده و واكنش دهنده ي اضافي.. 20 گزارش جلسه ي دوم. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / فوریه / 2017   بازدید : 956   نویسنده : admin
گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهشی ) رشته علوم تربیتی

گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهشی ) رشته علوم تربیتی


با فرمت pdf و در 34 صفحه فهرست مطالب : مقدمه ......................................................................................................................... فصل اول  کنش پژوهی ویژگیهای من ............................................................................................................. موقعیتی که در آن تدریس میکنم ....................................................................... بیان اهداف و ایده ها .............................................................................................. ایده های ذهنی من .................................................................................................. اهداف کارورزی ......................................................................................................... اقدامات عملی من در راه نیل به هدف ................................................................ سوالات و فرضیه های من ...................................................................................... تعریف مفاهیم کلیدی ............................................................................................ فصل دوم  گزارشها و طرح های آموزشی .......................................................................................................... طرح شماره 1 ........................................................................................................... طرح شماره 2 ........................................................................................................... طرح شماره ۳ .......................................................................................................... طرح شماره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / فوریه / 2017   بازدید : 432   نویسنده : admin
گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهشی ) رشته دبیری ادبیات عرب

گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهشی ) رشته دبیری ادبیات عرب


با فرمت pdf و در 38 صفحه فهرست » مقدمه « .............................................................................................................................................................. 1 فصل اول .............................................................................................................................................................. 2 بخش اول: واکاوی و پژوهش درباره تجربیات سه روز کاری ........................................................................................... 2 بخش دوم: تبیین موقعیت تدریس .............................................................................................................................. 4 بخش سوم: اهداف و ایده های معلمی و فلسفه معلم شدن .............................................................................................. 9 فصل دوم ........................................................................................................................................................... 11 طرح آموزشی ) 1 ) ............................................................................................................................................... 11 گزارش روایتی ) « 1 » ( از جلسۀ تدریس .................................................................................................................... 14 طرح آموزشی ) 2 ) ............................................................................................................................................... 17 گزارش روایتی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / فوریه / 2017   بازدید : 585   نویسنده : admin
گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهشی ) رشته راهنمایی و مشاوره

گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهشی ) رشته راهنمایی و مشاوره


با فرمت word  و در 45 صفحه    فهرست         عنوان                                                                                            صفحه                           مقدمه......................................................................3      گزارش روزانه1............................................................4      طرح درس اول...............................................................7     گزارش روزانه2.............................................................9     طرح درس دوم.....................................................................13     گزارش روزانه3.........................................................................16     طرح درس سوم.....................................................................20      گزارش روزانه4...................................................................24     طرح درس چهارم........................................................28     گزارش روزانه5............................................................30     طرح درس پنجم............................................................35     گزارش روزانه6............................................................37     طرح درس 6......................................................................41     کد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / فوریه / 2017   بازدید : 510   نویسنده : admin
گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهشی ) رشته دبیری علوم اجتماعی

گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهشی ) رشته دبیری علوم اجتماعی


با فرمت word در 44 صفحه فهرست تقدیروتشکر..................................................................(5) چکیده.........................................................................(6) مقدمه.........................................................................(7) فصل اول:گام اول کنش پژوهی                                             (9) بخش اول:ویژگی های من.................................................(9) بخش دوم:موقعیت تدریس.................................................(13) بخش سوم:اهداف وایده های من ........................................(15) قسمت اول:ایده های من به عنوان معلم.................................(15) قسمت دوم:تعیین پرسش فرضیه ها......................................(17) فصل دوم:طرح های آموزشی وگزارش های روایی                   (18) طرح آموزشی1............................................................(18) روایت طرح آموزشی1....................................................(22) طرح آموزشی 2...........................................................(26) روایت طرح آموزشی2....................................................(30) طرح آموزشی3............................................................(33) روایت طرح آموزشی3....................................................(37) فصل سوم:گام سوم کنش پژوهی                                         (40) بخش اول:گزارش روایی ازکارورزی3..................................(40) بخش دوم:کدگذاری........................................................(42) بخش سوم:تحلیل وتفسیر.................................................(44) منابع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / فوریه / 2017   بازدید : 519   نویسنده : admin
گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهشی ) رشته دبیری زیست شناسی

گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهشی ) رشته دبیری زیست شناسی


کامل و جامع با فرمت word , قابل ویرایش در 210 صفحه فهرست :  مقدمه ............................................................3 فصل اول – گام اول کنش پژوهی ویژگی های من ............................................ 10 اهداف و ایده های من ...................................... 13 تحلیل موقعیت .............................................. 17   فصل دوم – گام دوم کنش پژوهی گزارش های کارورزی ..................................... 20    فصل سوم – گام سوم کنش پژوهی روایت های کارورزی در قالب فرم الف .................... 168 گزارش نهایی ............................................. 196 کدگذاری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / فوریه / 2017   بازدید : 491   نویسنده : admin
کنش پژوهی

کنش پژوهی


فرمت ورد و در 4 صفحه موضوع: استرس مقدمه : در این کنش پژوهی می خواهم، در مورد مسئله استرس که ممکن است در هر کاری به ویژه سخنرانی اتفاق بیفتد، صحبت کنم و لازم است که بگویم، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که در اولین تجربه خود در سخنرانی استرس نداشته است و در واقع استرس یک موضوعی است که همگان کم و بیش به آن دچار هستند و این گزارش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / ژانویه / 2017   بازدید : 732   نویسنده : admin