no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

گزارش تخصصی علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

گزارش تخصصی علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی
zip
نوامبر 11, 2016
3000 تومان – خرید
3000 : تومان

گزارش تخصصی علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش_(word 2010)

تعداد صفحات: 23 صفحه

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی :

 

نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب

فهرست

مقدمه (طرح مساله وبیان موضوع ) 4

بیان مسأله. 5

دانش آموازنی سرزده از جمله: 6

اهداف گزارش تخصصی : 8

هدف اصلی : 8

اهداف جزئی : 8

مقایسه با شاخص : 8

گرد آوري اطلاعات… 8

الف) مشاهده: 8

ب) پرسشنامه: 10

ج) مصاحبه: 11

د) روش اسنادي: 12

ارائه روش هاي پیشنهادي جهت حل مسأله. 13

اقدام و اجراي راه حل هاي پیشنهادي.. 13

  1. بالابردن سطح آرزوها 13
  2. تشکیل گروه هاي کوچک…. 14
  3. برقراري ارتباط مناسب با دانش آموزان-. 14
  4. تهیه رسانه آموزش…. 14
  5. تهیه داستان هاي تاریخی.. 15
  6. بازدید از موزه 15
  7. ارائه فهرست مشاغل.. 15
  8. استفاده از شیوه هاي نوین تدریس…. 15

10 . استفاده از وسایل کمک آموزشی در تدریس…. 16

11 . تغییر دادن محرك در جریان تدریس…. 16

12 . راهنمایی و مشاوره با مدیر و معاون مدرسه. 16

13 . ارائه گزارش در جلسه شوراي دبیران.. 16

14 . راهنمایی و مشاوره با والدین.. 17

ارزیابی بعد از اجرای راه حل.. 17

بعضی از تغییرات به شرح ذیل می باشد: 17

موانع و محدودیت ها 18

نقاط قوت : 19

پیشنهادها 19

پرسشنامه. 21

منابع و مآخذ. 23

 

مقدمه (طرح مساله وبیان موضوع )

 درس مطالعات اجتماعی همان طور که از عنوان آن پیدا است به زندگی روزمره جمعی و فردی ما می‌پردازد. ما از طریق درس مطالعات اجتماعی تلاش می‌کنیم تا راه های زیستن در جامعه‌ی امروز را به فرزندان خود آموزش دهیم، اینکه زندگی اجتماعی چیست؟نهادها و سازمانهای اجتماعی کدامند؟ جایگاه فرد در جامعه چگونه است؟ او چه نقش هایی در زندگی اجتماعی دارد؟ چه انتظارات از او می‌رود و متقابلا نظام آموزشی چه حقوق، امتیازات و امکاناتی در اختیار فرد می‌گذارد؟ درس مطالعات اجتماعی به منظور کمک به شکل دادن به «تخیل اجتماعی» دانش‌آموزان ارائه می‌شود. تخیل اجتماعی دانش‌آموزان عبارت است از ذهنیت و قابلیت‌های ذهنی که دانش‌آموزان از نظر شناختی، عاطفی و رفتاری به دست می‌آورند تا به کمک آن بتوانند تصویری از خود و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، بیافرینند. درس مطالعات اجتماعی، درس یادگیری‌های اجتماعی دانش‌آموزان است، یعنی مجموعه‌ای از مهارت‌ها  و قابلیت های گوناگونی که دانش‌آموزان باید برای زندگی جامعه امروز بدست آورند تا بتوانند بعنوان یک فرد زندگی موفق، سالم و سعادتمندی داشته باشند، در عین حال بتوانند به سلامتی و سعادت دیگران و جامعه نیز کمک کنند. ما از طریق درس تعلیمات اجتماعی تلاش می‌کنیم تا تخیل اجتماعی دانش‌آموزان را در زمینه جامعه خود و در عین حال جامعه جهانی شکل دهیم؛  به ویژه که در دنیای امروز به کمک رسانه‌ها و فرایند‌های جهانی شدن دیگر هر شهروند نه تنها در جامعه خود بلکه در کلیت جهان زندگی می‌کند. از این رو ما از طریق درس مطالعات اجتماعی باید بتوانیم تخیل دانش‌آموزان را به گونه‌ای پرورش دهیم که بتوانند رابطه جامعه خود با را با جهان درک کنند، موقعیت خود را در جامعه جهانی بشناسند، و در عین حال دانش‌آموزان باید تخیل اجتماعی را بدست آورندکه بتوانند به کمک آن کم و بیش الگوها و قواعد پیش بینی پذیر رفتار اجتماعی و زندگی را در جامعه بیاموزند.دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.