no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

گزارش تخصصی انشاء | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

گزارش تخصصی انشاء
zip
نوامبر 20, 2016
2500 تومان – خرید
2500 : تومان

گزارش تخصصی انشاء


فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 17 صفحه

چگونه توانستم با ارائه راهکار مناسب، دانش آموزان را درنگارش انشا تقویت نمایم؟

هدف از درس انشا، آشنایی با شیوه هاي تحقیق، انبساط ذهن، تبادل اندیشه ها، آموزش سخنوري

وخطابه نویسی،پرورش ذوق وتقویت تخیل، برداشت از محیط اطراف، محل عرضه اندیشه ها و

تجارب، راه برقراري ارتباط وتمرین واظهار درجمع است وبه عنوان یک درس مستقل در برنامه درسی

گنجانده شده است.

درس تربیت بدنی به منظور پرورش جسم واحراز تندرستی ودفع کاهلی و تن پروري ویاددهی بازیهاي

دسته جمعی ودر نهایت به دست آوردن روحیه ورزشکاري وجوان مردي است. درس انشا نیز براي

پرورش روان و سلامت سخن وخردورزي و ابراز دیدگاه ها و اندیشه پروري است و در نهایت راهی

است به سوي نویسندگی.بنابراین انشانویسی یک نوع خلاقیت است که باید آن را در دانش آموزان

رشدداد.هرگاه دانش آموز بتواند اندیشه ها وآن چه که در روانش می گذرد را در طی زمان معینی به

شکل کلمات،عقاید،شکل ها و نمادها بیان کند، این دانش آموز قدرت بلاغت پیدا کرده است. داشتن

اطلاعات عمومی و قدرت بحث و بیان نظرات وپیشنهادها و قوه ي تجزیه وتحلیل، مساله ي مهمی است

که یا در دانش آموزان دیده نمی شود و یا اگر هم باشد به صورت بسیار کم است.ما دانش آموزان

ساعی ومستعد زیادي داریم که در بیان مطالب درسی وپاسخ گویی به پرسش هاي معلم توانا هستند

وحداکثرنمرات را کسب می کنند ولی هرگز قادر به سخن گفتن وبیان اندیشه ونظرات خود نیستند و

همچنین توان شرکت در بحث هاي گروهی واجتماعی را نداشته نسبت به مسائل مطرح شده در کلاس

نگرش نقادانه ندارند.انشا پرورش دهنده ي فکر وعقل است.زیرا قوه ي ابتکار وخلاقیت آدمی را به

تحرك واداشته وآن را به کار می اندازد.به این جهت اگر اندکی دقت نماییم متوجه می شویم که اهل

قلم ونوشتار، نسبت به افرادي که از ضعف در این خصیصه رنج می برند،از قوه ي تخیل واستنباط

بالایی برخوردار هستند.

سالهاي سال است که می شنویم دانش آموخته هاي ما از نوشتن چند سطر نامه یا گزارش یا تقاضا

و…عاجزند واین نقص را بیسوادي آنان می دانند.آیا به راستی دانش آموخته ها مقصرند یا برنامه ریزان

ومدرسان؟هیچ از خود پرسیده ایم که دانش آموزان اطلاعات انشاآموزي را از کجا کسب کنند

ومعلمان چه روشی را براي یاددهی به کار ببرند؟

اگر به اهمیت درس انشا در مدارس متوجه باشیم وکاربرد آن را در زندگی روزانه تا پایان عمر دانش

آموخته ها بدانیم،این چنین آن را خوار وخفیف نمی کنیم.اگر این حقیقت را مد نظر داشته باشیم که

یک نویسنده توانا،یک گزارشگر موفق و یک روزنامه نگار کاردان، روزگاري انشا نویس خوبی بوده

است.ساعت انشا زنگ تفریح برنامه هاي آموزشی مدارس نمی شود واین چنین به ادبیات اهانت

نمی شود.

 دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.