no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

کنش پژوهی 3 - word و در 104 صفحه | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

کنش پژوهی 3 – word و در 104 صفحه
zip
فوریه 12, 2017
6000 : تومان

کنش پژوهی 3 – word و در 104 صفحه


فهرست مطالب

مقدمه.1
فصل اول: گام اول کنش پژوهی6
(1-1) ویژگی‌های من7
(2-1) توصیف و تحلیل موقعی8
(1-2-1) اهمیت محیط فیزیکی در آموزش10
(2-2-1) تاثیر تعامل و ارتباط در آموزش16
(3-1) بیان ایده‌های من18
(4-1) تعیین اهداف/ سؤال‌ها/ فرضیه‌ها22
(5-1) تعاریف مفاهیم کلیدی23
فصل دوم: گام دوم کنش پژوهی24
طرح آموزشی 125
طرح آموزشی 229
طرح آموزشی 3 34
طرح آموزشی 4 37
طرح آموزشی 540
طرح آموزشی 643
فصل سوم: گام سوم کنش پژوهی46
(1-3) روایت من از کارورزی 347
(2-3) کدگذاری و مفهوم/ مضمون یابی58
(3-3) تحلیل و تفسیر64
منابع68
ضمائم69

جایگاه حرفه ای معلمی در جوامع مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه از موقعیت اجتماعی مهمی برخوردار است، لذا تربیت و تامین  نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورشوظیفه ی سنگین و دارای اهمیت است که در کشور مااین مهم بر عهده ی دانشگاه فرهنگیان است. در علوم مختلف همواره سعی در گره زدن مفاهیم تئوری و عملی و بکار بردن دانش و اطلاعات آموخته شده در عملجهت تثبیت آنها بوده است. در آموزش دانشجو معلمان در رشته های مختلف این موضوع توسط کارورزی نمود بیرونی می یابد و مفاهیم آموخته شده توسط دانشجو معلمان در طول تحصیل، چه قبل و چه در حین کارورزی، از جمله نظریه های روانشناسی پیاژه، ویگوتسکی، گاردنر تا نظریات کانت،دیویی در اصول و فلسفه ی تعلیم و تربیت در قالب درس هایی همچون روانشناسی عمومی و تربیتی، فلسفه و… همه و همه زمانی مفید خواهند بود که توسط معلم کارورز مورد استفاده قرار گیرند. بدون تردید کارورزی نه وظیفه پیوند میان نظر و عمل دارد بلکه در پرورش هویت حرفه ای دانشجو معلمان نقش اساسی دارد. تعهد،پویایی، پیشرفت و بالندگی باید در طول تحصیل و به ویژه کارورزی حاصل گردد.

2- تاثیر تکالیف کارورزی 1،2و بویژه 3 در رشد حرفه ای دانشجو معلم کارورز:

کارورزی یک:عمل مشاهده ی تاملی

عقیده ی من بر این است تشریح و اهداف و تاثیرات کارورزی 1، که مبتنی بر مشاهده ی تاملی است بدون تعریف دقیق مفاهیم و موضوعات مرتبط به آن ممکن است نتواند این مهم را به خوبی بیان کند.دیدن با مشاهده کردن فرق دارد. مشاهده، بررسی دقیق یک پدیده، شی و … است که منجر به تفکر درباره ی پدیده ها می شود.

به طور کلی تفکر و اندیشه را می توان فرایند وررفتن با نشانهو رمز هایی دانست که فرد از دنیای خارج در ذهن خود جمع آوری کرده است، زیرا در واقع صرفا به مدد این رمزها و نشانه هاست که فرد قادر می گردد مسائلی را حل نماید و یا اینکه مسائل جدیدی را در زمینه های مختلف مطرح سازد. ممکن است چنین رمز هایی به صورت کلمات باشند که توجیه کننده مفاهیم هستند و یا به شکل مجموعه تجربیات و تصوراتی که از دنیای خارج دارد (وکیلیان به نقل از شاپوریان،1374،ص 172).موضوعات :
کنش پژوهی , معلمان

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.