no-img
3 کلیک

کنش پژوهی فردی 3 رشته دبیری فیزیک - word | 3 کلیک


3 کلیک

ادامه مطلب

کنش پژوهی فردی 3 رشته دبیری فیزیک – word
zip
فوریه 12, 2017
2000 تومان – خرید
2000 : تومان

کنش پژوهی فردی 3 رشته دبیری فیزیک – word


در 9 صفحه

در این طرح، فیزیک چهارم ریاضی، تکانه مورد بررسی و تدریس قرار گرفته است. با توجه به اینکه دانش آموزان رغبتی به یادگیری درس نشان نمی دادند و با بی انگیزگی به درس گوش می دادند باپیشنهادوهماهنگیبا معلم،مبحث تکانه برای بررسی و تدریس انتخاب شد تا با استفاده از روشهای تدریس فعال و توجه به عوامل مربوط به رش دذهنی دانش آموزان تدریس شود

کم کم به تدریس مبحث پرداختم و فرمول های تکانهرا با ذکر اثبات فرمول ها روی تخته ی کلاس نوشتم. در هر قسمت از دانش آموزان سوال می کردم که اگر مشکلی در آن قسمت دارند حتما بپرسند. و دانش آموزان نیز با اشتیاق استقبال می کردند و سوالات خود را می پرسیدند.

به سوالات دانش آموزان جواب داده و با رسم شکل در پای تخته، ابهامات را از ذهنشان بیرون می کردم. کلیپ هایی مرتبط با موضوع آماده کرده که با توجه به نبود وقت کافی پخش نشد. پاورپوینت درس را درست کرده بودم، ولی چون تخته دقیقا زیر ویدیو پروژکتور قرار داشت، نمی توانستیم هم زمان از تخته و ویدیو پروژکتور استفاده کنیم.به همین سبب از نمایش پاورپوینت عاجز شدیم.

در اخر مثال هایی جهت تفهیم بیشتر مطالب گفته شده مطرح شد و از دانش آموزان جهت حل کمک گرفته می شد و از ان ها خواستم برای حل مثال ها داوطلبانه به تحته بیایند و حل کنند و مشکلات رفع شود.

در اخر بعد از نتیجه گیری از درس از دانش آموزان خواستم تا هر آنچه را که امروز آموخته اند با هم مرور کنند. در حین مرور زنگ کلاس به صدا در امد و بعد از اتمام کارمان به همراه معلم از کلاس خارج شدیم و به سمت دفتر مدرسه رفتیم.

 

چ: تعامل در رابطه با طرح انجام شدهموضوعات :
کنش پژوهی , معلمان

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.