no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

چگونه مي توانم پرخاشگري را در محمد برطرف سازم ؟ | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

چگونه مي توانم پرخاشگري را در محمد برطرف سازم ؟
zip
دسامبر 4, 2015
3500 تومان – خرید
3500 : تومان

چگونه مي توانم پرخاشگري را در محمد برطرف سازم ؟


اقدام پژوهی چگونه مي توانم پرخاشگري را در محمد برطرف سازم ؟ – قابل استفاده برای همه دوره های ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و دو صفحه – قیمت فقط سه هزار تومان

توصیف وضعیت موجود :

محمد –دانش آموز پايه پنجم-پسر يازده ساله اي كه قدي متوسط داشت با چهر ه اي سبزه و چشماني تيز. سر و وضع او بسيار نامناسب و داراي اختلالات رفتاري و عاطفي بود.به گفته ي خودش در سال 85 به همراه خانواده از روستا به شهر آمده و از اين شهر هم خوشش نمي آمد . رابطه خوبي با دانش آموزان و همسايگان برقرار نكرده بود.سال گذشته با نمرات 10 و 12 قبول شده بود .نه درس مي خواند ، نه اخلاق خوبي داشت. و در خانواده اي آسيب پذير زندگي مي كرد. پدر و مادرش تحت پوشش بهزيستي و در خانه هاي سازماني بهزيستي سكونت دارند.او در يك خانواده پنج نفره ؛شامل پدر ، مادر ، يك برادر بزرگتر و يك برادر كوچكتر زندگي مي كند. پدرش به علت موج انفجار در جبهه هاي جنگ ايران و عراق و همچنين تصادف با اتومبيل جزء بيماري هاي روان تحت پوشش بهزيستي  مي باشد.مادرش ، بي سواد و با كارگري در خانه هاي مردم مخارج زندگي را تامين مي كند.برادر بزرگش در پايه سوم راهنمايي درس مي خواند و به اظهار مادرش وضعيت تحصيليش بد نيست و برادر كوچكش كه در كلاس پيش دبستاني بود  مورد رضايت مربي و اولياي مدرسه نمي باشد.

فهرست مطالب

توصيف وضعيت موجود(تشخيص مسئله)

روش گردآوري اطلاعات و تجزيه تحليل داده ها

شواهد يك

1-مصاحبه :

الف)مصاحبه بامادر محمد

ب)مدير واحد آموزشي:

ج)معاون آموزشي:

د)معاون پرورشي:

ه)مشاهده بنده به عنوان آموزگار وی:

2- پرسشنامه:

جدول شماره 2:پاسخنامه  بنده به عنوان آموزگار

جدول شماره 3: ليست نمرات محمد در نيمه اول سال تحصيلي

انتخاب راه حلهاي ممكن

انتخاب راه حل مناسب ، اعتبار بخشي و اجراي راه حل

اهم راهكار هاي ارائه شده به شرح زير مي باشد:

نتيجه گيري و شواهد 2

جدول شماره 4:پاسخنامه مديرو معاونان در اسفند ماه

جدول شماره 5:پاسخنامه آموزگار

جدول شماره 6:نمرات محمد در نيمه دوم سال تحصيلي

جدول شماره7:مشخصه آزمون آماري ميانگين نمرات محمد در نيمه دوم سال تحصيلي

مباني نظري پژوهش

دلايل و راههاي درمان پرخاشگري

الف )علت ها

۱.الگوپذيري‌ كودكان‌ از والدين‌

۲. كودكان‌ ناكام‌ پرخاشگر مي‌ شوند

۳. اضطراب‌ و پرخاشگري‌

۴. پرخاشگري، نشانه‌اي‌ از تضادهاي‌ دروني‌

۵. پرخاشگري‌ و افسردگي‌

۶. پرخاشگري؛ بيماري‌ها؛ مصرف‌ دارو

۷. خشونت‌ و مدرسه‌

عواملي‌ كه‌ به‌ خشونت‌ در مدرسه‌ مي ‌انجامند، عبارت اند از:

روش هايي براي درمان پرخاشگري کودکان

مسلماً با شناسايي‌ علت‌ رفتار نادرست، مي‌توانيم‌ در رفع‌ آن‌ موفق‌ تر عمل‌ كنيم:

بد دهنی کودکان

خلاصه

پيشنهادات

در پايان چند توصيه به آموزگاران محترم دارم:

منابع وماخذ:دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.