no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

چگونه توانستم نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي را بررسی کنم | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

چگونه توانستم نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي را بررسی کنم
zip
دسامبر 28, 2015
2500 تومان – خرید
2500 : تومان

چگونه توانستم نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي را بررسی کنم


دانلوداقدام پژوهی  مدیرچگونه توانستم  نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه  از طريق شوراي دانش آموزي را بررسی کنم بافرمت ورد وقابل ویرایش

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد

چکیده

یکی از مهمترین اهداف تعلیم وتربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال وسازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود وبهره برداری صحیح از آن واحترام به حقوق دیگران وهمکاری با سایر افراد جامعه است، یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها وشوراهای متشکل از همسالان در مدارس است. در این راستا، مقاله ی حاضربا بهره گیری از رویکرد کیفی(مصاحبه)، به بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي باتاكيد بر رويكرد مديريت مبتني بر مدرسه است. نمونه ی معرف، مدارس مقطع راهنمایی واقع در شهرستان ………  از جمله مدرسه تحت مدیریتم می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا پاسخ های داده شده به هر سوال جداگانه نوشته شدند. سپس، در زمینه های ظاهرشده، هردسته از پاسخ ها شناسایی گشتند و پس از جمع بندی، نتایج نشان داد که اجرای معقول طرح شورای دانش آموزی مدارس مقطع راهنمایی نیازمند توجه به نکاتی است که در نتایج تحقیق عنوان گردیده است.

بیوگرافی

اینجانب ……….. ، دارای مدرک ……………. ، سابقه ……..سال خدمت در ارگان مقدس آموزش وپرورش را دارم که 22 سال آن را در سمت مدیر بوده ام . در سال تحصیلی ….. نیز با عنوان مدیر آموزشگاه ………….. واقع در شهرستان ………………….. مشغول به کار بودم .

فهرست مطالب

چکیده    4 کلیدواژه ها:    4 مقدمه    5 بیوگرافی    7 اهداف پژوهش    7 متدولوژی تحقیق    7 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری    8 روش تجزیه وتحلیل داده ها    8 ضرورت واهمیت شورای دانش آموزی    9 بررسی پیشینه    10 اهداف شورای دانش آموزان در دوره راهنمایی    13 رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه    15 هدف رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه    16 ویژگی های نظام های آموزشی مبتنی بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه    17 کارکردهای عمده شورای دانش آموزی دررویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه    21 بحث وتفسیرمصاحبه های اعضای منتخب شورای دانش آموزی و مدیران مدارس    22 الف)مصاحبه بامنتخبین شورا    22 2-۱.وضعیت تحصیلی دانش آموزان    22 3-۱. سابقه ی شرکت در تشکل های دانش آموزی    23 4-۱. میزان آگاهی واطلاعات نسبت به شورای دانش آموزی    23 5-۱. فعالیت های مورد علاقه اعضای منتخب شورای دانش آموزی    23 2- عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر مشاركت دانش آموزان در اداره امور مدرسه    26 ب)بحث وتفسیر مصاحبه بامدیران    28 پیشنهادها    30 منابع:    32موضوعات :
ارتقا شغلی , معلمان

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.