no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغيب نمايم ؟ | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغيب نمايم ؟
zip
ژانویه 11, 2016
3000 تومان – خرید
3000 : تومان

چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغيب نمايم ؟


چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغيب نمايم ؟ .. تعداد صفحات بیست و هشت صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش –  فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست مطالب

مقدمه

بيان مسأله

توصيف  وضعيت موجود

گردآوری اطلاعات و شواهد1

در ابتدا از معاونین پرسیدم :

از همکاران سوال کردم :

تعریف صبحانه :

اهمیت صرف صبحانه :

فواید مصرف صبحانه توسط دانش آموزان

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

انتخاب راه حل موقتي

اعتبار بخشي به راه حل ها

2- ابتكاري بودن برخي از راه حل ها

4-پيش بيني تأثير راه حلها

توصيف وضع مطلوب يا (شواهد 2)

ارزيابي از راه حل هاي اجرا شده

نتيجه گيري

پيشنهادات كاربردي

منابع و مآخذدیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.