no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان دبیرستان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟ | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان دبیرستان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟
zip
نوامبر 2, 2015
4000 تومان – خرید
4000 : تومان

چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان دبیرستان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟


چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان دبیرستان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟

تعداد صفحات بیست و سه صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش –

فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه

بیان مسئله

پيشينه پژوهش

توصیف وضع موجود  :

مشخصات واحد آموزشي  :

آمار  عوامل  اجرايي:

مشخصات  فيزيكي  مدرسه

گرد آوری شواهد یک

جمع آوری اطلاعات برای ارائه ی راه حل ها

1-  مصاحبه:

2-   برگزاری جلسه همکاران

3-  مطالعه

4-   مشاهده

تجزیه و تحلیل داده ها

انتخاب راه حل جديد به صورت موقت

اجراي راه حل های جديد

گرد آوری شواهد دو

ارزشيابي و تاثير اقدام جديد

عادلانه بودن ارزیابی (اعتبار بخشی)

عوامل موثر در نهادینه کردن پژوهش و تحقیق در مدرسه و جامعه

نقش نظام آموزشی در نهادینه کردن فرهنگ پژوهش و تحقیق در مدارس:

نقش دبیران در نهادینه کردن فرهنگ پژوهش:

نتیجه گیری و پیشنهادات:

منابع و مآخذدیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.