no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

پاورپوینت رفتار مصرف کننده دکتر سیدرضا سیدجوادین دکتر محمدرحیم اسفیدانی-217 اسلاید | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

پاورپوینت رفتار مصرف کننده دکتر سیدرضا سیدجوادین دکتر محمدرحیم اسفیدانی-217 اسلاید
zip
آوریل 25, 2017
5000 تومان – خرید
5000 : تومان

پاورپوینت رفتار مصرف کننده دکتر سیدرضا سیدجوادین دکتر محمدرحیم اسفیدانی-217 اسلاید


تاثير مصرف کنندگان بر استراتژي بازاريابي

بخش بندي بازار
اعتبار بخش بندی بازار
–مصرف کنندگان درون بخش‌ها از نظر نيازهاي محصولي به يکديگر شبيه باشند، و نيازهايشان با مصرف کنندگان ساير بخش‌ها فرق کند.
–تفاوت‌هاي مهم بين بخش‌ها شناسايي شود.
–بزرگي بخش، به گونه‌اي كه توجه به آن ارزشمند باشد.
–مصرف کنندگان هر بخش را بتوان با آميخته بازاريابي مناسب جذب كرد.
–مصرف کنندگان درون بخش‌ها به آميخته بازاريابي طراحي شده براي آنها پاسخ دهند.

کلیات رفتار مصرف کننده

ادراک

يادگيري و حافظه

کاربردهاي يادگيري در بازاريابي

انگيزش، درگيري ذهني و ارزش‌ها

نگرش

ارتباطات و تغییر نگرش

خود، شخصیت و احساسات

گروه و رهبران ایده

خانواده

طبقه اجتماعي و درآمد

سبك زندگيموضوعات :
پاورپوینت

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.