no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

فایل کامل درمورد فرآیند بودجه ریزی در ایران | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

فایل کامل درمورد فرآیند بودجه ریزی در ایران
zip
فوریه 26, 2017
4500 تومان – خرید
4500 : تومان

فایل کامل درمورد فرآیند بودجه ریزی در ایران


با فرمت word و در 49 صفحه

فهرست برخی مطالب:

مقدمه:

 فلسفه وجودی بودجه

واژه شناسی بودجه

تعریف بودجه

 مراحل تشکیل بودجه:

اصول بودجه

4-1- اصل سالانه بودن بودجه

4-2- اصل تعادل بودجه

4-3- اصل وحدت بودجه

4-4- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه

4-5- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه

4-6- اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه

4-7- اصل انعطاف پذیری

روش های مختلف انعطاف پذیری در بودجه

4-8- اصل تحدیدی بودن هزینه ها

4-9- اصل تخمینی بودن درآمدها

4-10- اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات

4-11- اصل تقدم درآمد بر مخارج

4-12- اصل تفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر

تعریف بودجه ریزی

بودجه ریزی افزایشی :

بودجه ریزی برنامه ای

بودجه ریزی بر مبنای صفر

 مفهوم بودجه ريزي عملياتي:

اهداف بودجه عملياتي:

نتيجه اینکه:

بررسي و آسيب شناسي نظام بودجه ريزي عملياتي

روشهای برآورد هزینه


 نارسايي هاي بودجه بندي :

تفریغ بودجه :

تعریف:

مبانی قانونی تفریغ بودجه

1)  اصل 55 قانون اساسی:


اهداف تهیه تفریغ بودجه


تاکید تفریغ بودجه


الف – تاکید بر ایفای وظایف مندرج در قوانین

ب – تاکید بر ارائه گزارش کلیه قسمتهای قانون بودجه

ج – تاکید بر گزارشگری تفصیلی

د – تاکید بر ارائه نتایج ناشی از حسابرسی و رسیدگی

هـ – تاکید بر ارائه عملکرد دستگاههای اجرائی

کسری بودجه و انواع آن

انواع کسری بودجه :

1-کسر بودجه اداری ( غیرمعقول ):

2-کسربودجه ناشی از اوضاع واحوال اقتصادی:

3- کسربودجه مربوط  به ساختمان اقتصادی :

در کشورهای توسعه یافته

دریافت وام از منابع داخلی

انتشاراوراق قرضه:

   کاهش هزینه ها :

نتیجه

 تحلیلی برنظام بودجه ریزی در ایران

 1- مشکلات عمده نظام بودجه‌ریزی کشور

 1-1-1- طبقه‌بندی وظایف دولت

 طبقه‌بندی اقلام بودجه

ساختار سازمانی و مراکز مسئولیت

 ساختار بودجه ملی و استانی

 مشکلات عمده فرایندهای بودجه‌ریزی

 مکانیزم‌های ارتباطی بودجه‌های سالانه با برنامه‌های میان‌مدت

فرایندهای تهیه و تدوین بودجه

فرایندهای تصویب بودجه

 فرایندهای اجرای بودجه

 فرایندهای نظارت و کنترل

عمومی کردن و انتشار نتایج بودجه

 مشکلات عمده زیرساخت‌های بودجه‌ریزی

   قوانین و مقررات

 قانون مالیات‌ها

 مقررات مربوط به اقلام درآمد-هزینه

 مقررات بودجه تشکیلات موازی با دولت (نهادها, بنیادها) و شرکت‌های دولتی

 قانون محاسبات عمومی

 قانون برنامه و بودجه

 نظام حسابداری بودجه

 نظام اطلاعاتی بودجه

تقویت و بهبود  مستمر نظام بودجه‌ریزی

2- اهداف و ویژگی های نظام بودجه‌ریزی مطلوب

  ثبات اقتصاد کلان از طریق انضباط کلی مالی

 فرایندهای اجرای بودجه

 فرایندهای نظارت و کنترل

عمومی کردن و انتشار نتایج بودجه

 مشکلات عمده زیرساخت‌های بودجه‌ریزی

   قوانین و مقررات

 قانون مالیات‌ها

 مقررات مربوط به اقلام درآمد-هزینه

 مقررات بودجه تشکیلات موازی با دولت (نهادها, بنیادها) و شرکت‌های دولتی

 قانون محاسبات عمومی

 قانون برنامه و بودجه

 نظام حسابداری بودجه

 نظام اطلاعاتی بودجه

تقویت و بهبود  مستمر نظام بودجه‌ریزی

2- اهداف و ویژگی های نظام بودجه‌ریزی مطلوب

  ثبات اقتصاد کلان از طریق انضباط کلی مالی

بودجه بندی نا مطلوب در ایران

بودجه بندي در ايراندیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.