no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر آنها | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر آنها
zip
می 13, 2015
3500 تومان – خرید
3500 : تومان

ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر آنها


معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم  فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم .فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش – تعداد صفحات بیست و نه صفحه –

 

چکیده
یکی از ضرورت های نظام آموزشی، موفقیت در ادامه و گسترش مهارتهای لازم تحصیلی در دانش آموزان است. یک راه برای دستیابی به عملکرد بهتر در آموزشگاه، استفاده از روشها و فنون مطالعه ویادگیری است. دو عنصر اساسی معلم و دانش آموز در امر آموزشی و یادگیری وجود دارد و یادگیری مستلزم تعامل فعال و موثر بین این دو عنصر می باشد. تاکنون در مورد راهبردهای آموزشی و روشهای تدریس معلم تحقیقات خوبی صورت گرفته است و معلمان در دوره های مختلف با روشها و راهبردهای آموزشی آشنا می شوند ولی به عنصر اساسی دیگر فرایند آموزش ویادگیری یعنی دانش آموز وروشها و راهبردهای یادگیری او توجه چندانی صورت نگرفته است.

امروزه جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان و کمک به ارتقای عملکرد تحصیلی آنان به عنوان یک اصل مهم در نظام آموزشی هر جامعه مورد نظر است. استفاده از راهبردهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر می گذارد. یک دانش آموز همانگونه که نیازمند یادگیری خواندن، نوشتن و حساب کردن است، باید نحوه مطالعه و یادگیری را نیز بیاموزد. در واقع اساس منطقی آموزش بر این اصل استوار است که به دانش آموزان یاد بدهیم چگونه یاد بگیرند، چگونه به خاطر بسپارند و چگونه مساله حل کنند. پس بر آن شدن تا راهبردهای یادگیری را به دانش آموزان آموزش داده و به بررسی نتایج آن بر روند تحصیلی آنان بپردازم و به برگزاری جلسات کارگاهی و آموزش این روشها به دانش آموزان پرداخته و شاهد نتایج جالب توجهی شدم.

واژگان کلیدی :
مطالعه – یادگیری – افت تحصیلی – دانش آموز

فهرست مطالب
چکیده5

واژگان کلیدی :5

مقدمه. 6

بیان مسئله. 7

کلید واژه ها8

مطالعه:8

افت تحصیلی :8

خسارت‌هاي ناشي از افت‌ تحصيلي:10

عوامل موثر بر افت تحصیلی:11

گردآوری داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات (شواهد1 )12

مصاحبه با تک تک دانش آموزان کلاس.. 12

مصاحبه یا خانواده ها12

مشاهده وضع نمرات که اکثراً افت داشتند. 12

ارائه راه حلهای پیشنهادی.. 15

انتخاب راه حل پیشنهادی.. 16

اقدام راه حل پیشنهادی.. 16

راهبردهای برنامه ریزی.. 22

ارزیابی و نتیجه گیری (گردآوری شواهد 2 )24

محدودیت ها و موانع. 26

پیشنهادات.. 27

ضمائم و پيوستها28

منابع و مآخذ

 دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.