no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

اقدام پژوهی چگونه توانستم همکارانم را به درس پژوهی در آموزشگاه … علاقه مند سازم ؟ | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

اقدام پژوهی چگونه توانستم همکارانم را به درس پژوهی در آموزشگاه … علاقه مند سازم ؟
zip
سپتامبر 17, 2016
3000 تومان – خرید
3000 : تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم همکارانم را به درس پژوهی در آموزشگاه … علاقه مند سازم ؟


معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم  همکارانم را به درس پژوهی در آموزشگاه … علاقه مند سازم ؟

–  بصورت ورد و قابل ویرایش

– تعداد صفحات  30 صفحه

چکیده :

اقدام پژوهشی (پژوهش درعمل) فعالیتی است که معلمان به منظوردرک تدوین و یادگیر دانش آموزان خود انجام میدهند.اقدام پژوهی که معلمان برای خودشان انجام می دهند. (قاسمی پویا) پژوهش درآموزش وکلاس برای پیداکردن راه های اثربخش بهسازی و بازاندیشی درفرآیند یاد دهی به یادگیری جریانی است که دربرنامه درس ملی ومبانی نظری تحولی بنیادین در نظام تعلیم وتربیت آمده است.معلمان عموما همانی را آموزش می دهندکه می دانند و کار را چنان انجام می دهندکه می توانند دیدگاه ها،آموزش ها،تجربه ها،خاطره ها،گرایش ها، وفعالیت های پیشین معلم  همه وهمه در کار او اثر دارند.درس پژوهی درواقع به معنای«پژوهش مشارکتی معلمان درکلاس درس»می باشد. پژوهش بدون برخورداری از یک فضای فرهنگی مساعد اثر چندانی عاید نظام نخواهد ساخت.فرهنگ به عنوان زیست بوم مناسب عمل می کند واز این روبا گسترش آن زمینه ی توسعه وتاثیرگزاری یافته های پژوهش درنظام   تاثیر می گزارد. (نذیری،1393) درس  پژوهی به مثابه روش نوین پژوهش درعمل وهسته های کوچک تحول درآموزش ، به گسترش پژوهش وتولید دانش حرفه ای در مدرسه کمک می کند ، به علاوه  فرآیند  یادگیری گروهی و بهسازی مستمر(تدوین برنامه ،اجرا،بازبینی،بازاندیشی،یادگیری وترویج یافته ها) شد مبتنی است وفرصتی برای سهیم شدن کارگزاران آموزشی در تجربه های یکدیگر را فراهم می آورد. اهمیت و رویکرد «درس پژوهی» مبتنی است برتاکیدبرخلاقیت ونوآوری (حسن1393) تاکیدبر تدریس های فراگیرمحور،سوال محور،فرایندمدار،تاکید برروش های تدوین و فعال تدوین در تمام مراحل تدریس، استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات. تفاوت اساسی درس پژوهی واقدام پژوهی یا معلم پژوهنده دراین است که «درس پژوهی» دیگر معلم نمی تواند کار را به صورت فردی انجام دهد.البته کار اقدام پژوهی امکان کار گروهی هم بود، اما در« درس پژوهی» کار حتما مشارکتی و گروهی و مبتنی بر همکاری تعامل چند تن ازمعلمان و کمک دانش آموزان و حتی اولیاست. دراین کاری که به صورت اقدام پژوهی در مدرسه انجام گرفت مشکل از اینجا شروع شد که بخشنامه ای از طرف اداره متبوع به عنوان شرکت همکاران در مسابقه «درس پژوهی» به مدرسه ارسال شد. بنده به عنوان معاون آموزشی درجلسه شورای معلمان مسئله را برای همکاران توضیح داده وشرح چگونگی «درس پژوهی» را به معلمان درآن جلسه بیان نمودم واز آنها خواستم که هرکدام مایلند درقالب گروه های مختلف کلاس های هم پایه با کمک مدیر و معاون و ناظر می توانند در این طرح شرکت نمایند. که اکثرآنها با این امر مخالفت نمودند و علاقه ای از خود نشان ندادند.درجلسه دوم شورای معلمان بنده ضمن توضیحات لازم مزایای اجرای طرح و چگونگی برنده شدن در مسابقه در سطح منطقه واستان واهدا هدایا از طرف مقامات مسئول و همکاری مدیر که می تواند با به کار انداختن همه امکانات گروه رایاری کند بالاخره توانستیم یک گروه از بین آنها که حدود چهار نفر بودند  وابراز علاقه به اجرای طرح نمودند. بالاخره مشکل تا حدودی برطرف شد و مقرر شد که درکلاس سوم درس ریاضی موضوع جمع سه رقمی (جمع فرایندی) به سرپرستی و تدریس وخانم پویا وخانم کرمپورو سلگی وهمکاری مدیر بنده معاون آموزشی اجرا گردد. بعد از توصیف وضعیت موجود وتوضیحات درباره اقدام پژوهی ودرس پژوهی –همکاران هرکدام راه حلی ارائه دادند. بعد ازاجرای راه حل موقتی نکات ضعف مشخص شد.دیگر همکاران وبنده راه حلی دیگر بیان کردم که آرا انجام دادیم که بحمد الله جواب مثبتی داد. که این مراحل درطی گردآوری اطلاعات شواهد(1) وشواهد(2) انجام گرفت.تجدیدنظر وارائه راه حل در این مراحل بود.  و راهی را که رفته بودیم مورد باز بینی قرار دادیم بعد از آن نتیجه گیری از اقدام پژوهی نیز اقدام گرفته و نتایج را نوشتم و در پایان توصیه یا پیشنهادات کاربردی وپژوهشی را تقریر نمودم. ودر آخرین مرحله منابع راذکر نمودم.

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله :

اینجانب …. مدت ..سال است که در آموزش و پرورش… خدمت می نمایم و هم اکنون یعنی در سال تحصیلی …. به عنوان .. با مدرک … در .. که دارای . دانش اموز . بوده خدمت می نمایم . بنده حدود ..سال .. این آموزشگاه بوده ام که هرساله با مشکلات آموزشی و پرورشی و مالی زیادی روبه رو گشته ایم . اکثر آموزگاران ما با توجه به کلاس تحت تعلیم خود مسائل به وجود آمده را از طریق اقدام پژوهی حل می نمایند . در این سال تحصیلی بخش نامه ای از طرف اداره ی متبوع به آموزشگاه ارسال گردید و مفاد آن شرکت همکاران در طرح ( درس پژوهی) به عنوان مسابقه ای منطقه ای و استانی بود . بنده چون در سمت …خدمت می نمایم در جلسه ی شورای معلمان مسئله را برای همکاران بیان نمودم . البته همزمان با آن شرکت همکاران در طرح اقدام پژوهی نیز ارسال شده بود . وقتی عنوان طرح ( درس پژوهی ) مطرح گردید ، اکثر همکاران با این طرح آشنایی نداشتند . اما با اقدام پژوهی خیلی از معلمان آشنا بودند . چون ئدر سالهای گدشته نیز مسائلی را از طریق اقدام پژوهی حل کرده بودند . بنابراین برای من این مسئله مهم بود که چگونه می توانم همکاران را به انجام طرح ( درس پژوهی ) ترغیب نمایم ؟ یعنی با تشکیل گروه های درس پژوهی آموزگاران هم موضوع درس را تدریس نموده و هم در مسابقه شرکت نمایند . معلمان شاغل در این دبستان بعد از مطرح شدن این طرح در شورای معلمان راغب به انجام این کار نبودند . بنده با توضیحاتی که در باره ی طرح ( درس پژوهی ) دادم  توانستم در جلسه ی بعد شورای معلمان یک گروه از معلمان کلاس سوم و همکاری و نظارت مدیر و معاون آموزشی و یک همکار دیگر به خانم …. در مدرسه تشکیل دهم . این گروه با موافقت خانم پویا و انجام آن در کلاس سوم خودش سعی در انجام این طرح نمد . حال هدفم از این اقدام پژوهی این است که مشخص نمایم چگونه توانستم با همکاری و مشاکرت در این گروه طرح (درس پزوهی) در پایه ی سوم که موضوع درس ریاضی پایه ی سوم یعنی جمع عدد های سه رقمی به  طرق قدیم و جدید یعنی جمع فرآیندی بوده آنها را کمک نموده تا مسئله و مشکل آنها  برطرف شود. پژوهش در آموزش و کلاس برای پیدا کردن راه های اثر بخش بهسازی و باز اندیشی در فرآیند یاد دهی و یادگیری جریانی است که در برنامه درسی ملی و مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور بر آن تاکید شده است . تحول بنیادی در آموزش و پرورش یک دگرگونی ریشه ای است که با آن نگاه به معلم ، مدرسه ، کلاس ، و دانش آموز او متول خواهد شد ( برنامه درس ملی 1391) . تحقیق و روحیه ی پژوهش محوری مقدمه ای بر درس پژوهی است . مبانی نظری تحول می گردید : ( پژوهش محوری و بهره مندی از تجارب بین المللی در عرصه ی اعتلای نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ، توسعه ی توانمندی های فکری و عقلانی مربیان ، توجه به شورا و خرد جمعی در سطوح نظام تربیت رسمی و عمومی و بهره گیری از حوزه های معرفتی مرتبط با تربیت به صورت میان رشته ای از مصادیق خردورزی و مواجه خردمندانه با چالش هاست .) پژوهش بدون برخورداری از یک فضای فرهنگی مساعد ، ثمر چندانی عاید نظام نخواهد ساخت . فرهنگ به عنوان زیست بوم مناسب پژوهش عمل می کند و از این رو با گسترش آن زمینه ی توسعه و تاثیر گذاری یافته های پژوهش در نظام ارتقاع می یابد ( نظیری / ارشد ابتدایی شماره 1393 / 5 ) تحقق در این هدف که تاثیر گذاری پژوهش بر عملیات تربیتی مورد استفاده کارگزاران قرار گیرد . در انجام این تعهد در نظام تربیت و رسمی و عمومی به توجه خود مستلزم توجه اصل پژوهش به بهبود کیفیت تدریس در کلاس های درس است ، بنابر این ارتباط بخش پژوهش و ارزش یابی بامدرسه به عونان کانون عمل نظام تربیت رسمی و عمومی باید بیش ار پیش به صورتی نظام مند تعریف شود . ( نظیری 1393 )دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.