no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل کمرویی و خجالت دانش آموزم ......... را برطرف کنم؟ | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل کمرویی و خجالت دانش آموزم ……… را برطرف کنم؟
zip
فوریه 5, 2017
3000 تومان – خرید
3000 : تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل کمرویی و خجالت دانش آموزم ……… را برطرف کنم؟


با فرمت ورد و در 36 صفحه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                          شماره صفحه

تقدیر و تشکر……………………………………………………………………..3

چکیده ………………………………………………………………………………5و4

مقدمه…………………………………………………………………………………6

فهرست مطالب ……………………………………………………………………8و7

تعریف مفاهیم واصطلاحات………………………………………………………..9

معرفی خود ……………………………………………………………………….10

توصیف وضع موجود ………………………………………………………………………………………..11

بیان اهمیت و ضرورت مسئله…………………………………………………………………………..13و12

شواهد 1 …………………………………………………………………………14و13

تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….15و14

انتخاب راه حل موقتی…………………………………………………………….16و15

اجرای راه جدید موقتی……………………………………………………………………………..18و17و16

پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………..19و18

یافته های علمی………………………………………………………………….35تا20

شواهد 2 ……………………………………………………………………………36

نتیجه گیری………………………………………………………………………….38

منابع…………………………………………………………………………………39

 

توجه خاص اولیاء و مربیان به مبانی تربیت اجتماعی و تقویت مهارت های ارتباطی، از اساسی ترین مسائل درپیشگیری و درمان کمرویی کودکان و نوجوانان است .

در این تحقیق که اینجانب در مورد کمرویی یکی از دانش آموزان کلاسم به نام ….. انجام دادم پس ازاینکه این وضعیت را در این دانش اموز مشاهده نمودم به گردآوری اطلاعات از والدین و مدیر و دیگرهمکاران پرداختم و پس از اینکه با یکی از دوستان که مشاور بود تبادل نظر کردم به این مطلب دست یافتم که این دانش آموزبه دلیل اینکه فرزند اول بوده ودر کارها امر ونهی زیادی شده و همچنین از قبول مسئولیت ها تاحدی سر باز زده است این عوامل از جمله مهمترین عوامل کمرویی وی شده است .

در این تحقیق با انجام این اقدامات که به والدین و دیگر همکاران این آموزشگاه اشاره کردم توانستیم تاحدیدر کاهش کمرویی این دانش آموز موثر باشیم :

1-   به خانواده او تذکر داده که در کار های منزل و خارج از منزل بیشتر اورا مشارکت دهیم

2-در سر کلاس و همچنید در منزل به او داشتن شهامت و عزت نفس را تلقین کنیم

3-در مدرسه و خصوصا در ساعت ورزش اورا در بازی و ورزش مشارکت بیشتری دادیم

4- به او در کلاس مسئولیت داده که گروه کلاسی درس حرفه را بگرداند و از وی در کلاس سوال و جواب می کردم

5-در کلاس سایر دانش آموزان به علت ساکتی و کمحرفی وی اورا مورد تمسخر قرار می دادند که با این قبیل از دانش آموزان برخورد کرده و آنها را از انجام این کار باز داشتم .دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.