no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ضعف و کند نویسی را در درس املا در علی دانش آموز پایه چهارم کاهش دهم؟ | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ضعف و کند نویسی را در درس املا در علی دانش آموز پایه چهارم کاهش دهم؟
zip
ژانویه 25, 2017
2300 تومان – خرید
2300 : تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ضعف و کند نویسی را در درس املا در علی دانش آموز پایه چهارم کاهش دهم؟


فرمت PDF در 34 صفحه

همانگونه كه مستتحضريم ماده ي درسی املا با اهميت، توأم با مشكلاتش در عملكرد دانش آموزان است.
براساس آمارهاي منتشر شده ي وزارت آموزش و پرورش هر ساله دانش آموزان زيادي به جهت عدم كسب
مهارت درست نويسی نظام آموزشی را ترک می نمايند. اهميت و ضرورت درس املاء و وجود مشكلات
عديده در اين درس انگيزه اي شد كه اقدام پژوهی حاضر در رابطه با چگونگی برطرف نمودن مشكل كند
نويسی املا علی در پايه چهارم ابتدايی انجام گيرد.هدف اصلی پژوهش بررسی و توصيف وضعيت موجود
مشكلات كند نويسی ديكته اي يكی از دانش آموزان پايه چهارم ابتدايی به نام علی و ارائه يك تصوير
روشن از مشكلات ديكته اي به معلمان و برنامه ريزان آموزشی است. مقطع ابتدايی زير بناي مقاطع ديگر
تحصيلی می باشد در دوره ابتدايی دو درس رياضی و فارسی ) قرائت فارسی و املاي فارسی كليدي هستند
و بيشترين ساعات به اين دو درس اختصاص می يابد و از بين دو درس ذكر شده درس فارسی از اهميت دو
چندانی برخوردار می باشد. به طوري كه بدون يادگيري درس فارسی ، يادگيري دروس ديگر تقريبا غير
ممكن می باشد. يكی ازمهمترين مشكلات دانش آموزان در مدرسه، ضعف در خواندن و نوشتن است. املاء
نوعی نوشتن است. اينجانب در اين تحقيق براي رفع مشكل املاي دانش آموزي به نام علی سعی كردم
راهكارهايی پيدا كنم و او را در درس املاء تقويت كنم. و مشكل كند نويسی را در وي از بين ببرم . براي
پيدا كردن راه كارها نياز به يك سري اطلاعاتی داشتم، نظير اين اطلاعات را از طريق خود دانش آموز،
پرونده وي ، والدين و مشاور مدرسه جمع آوري كردم با توجه به اين اطلاعات راه كارهايی را يافتم و آنها را
با دانش آموز به مرحله اجرا در آوردم. جملگی اين راه كارها براي تقويت حافظ ديداري، تقويت توالی
ديداري و تقويت حافظه شنيداري بود كه علی در آنها ضعف داشت. در پايان اجراي اين راه حل ها ، نتيجه
خوبی از پيشرفت دانش آموز به دست آمد كه اميدوارم اين را حل ها را هم ساير معلمان براي كاهش ضعف
در درس املاء و مشكل كند نويسی دانش آموز به كار ببرند.دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.