no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید غفاري را به شرکت در نماز جماعت ترغیب نمایم؟ | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید غفاري را به شرکت در نماز جماعت ترغیب نمایم؟
zip
فوریه 19, 2017
2000 تومان – خرید
2000 : تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید غفاري را به شرکت در نماز جماعت ترغیب نمایم؟


با فرمت pdf و در 39 صفحه

کامل

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت بود از اینکه چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به شرکت در نماز جماعت ترغیب نمایم و
پس از بررسی پیشینه ي تحقیق به جمع آوري اطلاعات در این زمینه پرداخته و با توجه به چندین سال تجربه اي که در
مدارس داشتم متوجه شدم که عده اي از دانش آموزان به نماز علاقمند نیستند و به بهانه هاي مختلف از شرکت در نماز جماعت
سرباز می زنند.
و با گردآوري اطلاعات از طریق مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، برگزاري جلسه با همکاران و مطالعه یکسري اطلاعات را راجب
علت هاي عدم شرکت و علاقه دانش آموزان به نماز جماعت پیدا کنم.
و بعد از شناسایی علل مشکلات به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته شد و راه حل هاي انتخاب شده به مرحله اجرا گذاشته شد و با
توجه به شواهد ( 2) راه حل هاي که انتخاب گردیده بود وضعیت تا حدودي مطلوب واقع گردید و شاهد هر تغییر و تحول در
2 و اعتبار بخشی توسط همکاران مؤید تحولات مطلوب می باشد که باعث – روحیه دانش آموزان شد و مقایسه دو شواهد 1
جذب افراد به نماز جماعت گردید. و رضایت خود دانش آموزان و عوامل اجراي مدرسه فراهم گردید و اینجانب تا حدودي در
کار خود موفق شدم.
کلید واژه: نماز، نماز جماعت – علت ها
فهرست مطالب:
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
توصیف وضع موجود و بیان مسئله ….. ………………………………………………………………………………………. 3
اهمیت و ضرورت نماز جماعت ….. …………………………………………………………………………………………………………………. 4
تاریخچه و تعریف موضوع ……………. ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
نماز در نهج البلاغه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
فلسفه نماز جماعت …………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… 9
ادبیات و نظریه هاي مرتبط با موضوع ………………………………………………………………………………………………………….. 10
گرد آوري شواهد یک …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17
توضیح و تشریح علل احتمال ………………………………………………………………………………………………………………………. 19
شناسایی و انتخاب راه حل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
راه حل هاي انتخاب نشده و علل آن …………………………………………………………………………………………………………….. 21
راه حل هاي انتخاب شده و قابل اجرا …………………………………………………………………………………………………………… 22
گزارش محتواي اجرا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………. 24
26 ………………………………………………………………………………………………………………………………… … ( گردآوري شواهد ( 2
ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن …………………………………………………………………………………………….. 29
تجدید نظر و دادن گزارش نهایی …… ………………………………………………………………………………………………………… 32
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34برچسب‌ها :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.