no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاس هشتم آموزشگاه ...را به کتاب جدیدالتالیف عربی هشتم علاقه مند سازم ؟ | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاس هشتم آموزشگاه …را به کتاب جدیدالتالیف عربی هشتم علاقه مند سازم ؟
zip
فوریه 16, 2017
2900 تومان – خرید
2900 : تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاس هشتم آموزشگاه …را به کتاب جدیدالتالیف عربی هشتم علاقه مند سازم ؟


با فرمت word و در 28 صفحه

کامل

پست سازمانی : دبیر

دوره تحصیلی :‌  متوسطه اول

بدیهی است که دانش آموزان محور مهمی از آموزش وپرورش را تشکیل می دهند و ویژگی های آنان در تسهیل یا دشواری یادگیری تمام دروس مؤثرند. این ویژگی ها در یادگیری دروسی که برای آنان تازگی دارند از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود. ویژگی های دانش آموزان در دو حیطه شناختی و عاطفی با یادگیری دروس زبان خارجی مرتبط م یشوند. از ویژگی های شناختی آنان می توان به هوش، تجارب و آموخته های گذشته اشاره کرد. هوش دانش آموزان در یادگیری تمامی دروس تأثیرگذار است. تجارب و آموخته های گذشته آنان در یادگیری درس عربی به شکل خاصی نقش بازی می کند. تحقیقات مختلف از جمله تحقیق بلوم در چندین کشور دنیا نشان داده است که رفتارهای ورودی شناختی  نقش مهمی در یادگیری آموزشگاهی دارند .بنابراین، یکی از موانع یادگیری درس عربی فقدان رفتارهای ورودی شناختی کافی در دانش آموزان است.

در حیطه عاطفی و رفتارهای ورودی عاطفی می توان به تجارب دانش آموزان که در سال های قبل از یادگیری زبان عربی از طریق اعضاء خانواده )خواهران و برادرانی که در دوره متوسطه هشتم و دبیرستان تحصیل م یکنند( و دوستان و… کسب میشوند، اشاره کرد.به نظر می رسد که بیشتر دانش آموزان در هنگام ورود به کلاس های این درس نگرش مثبتی نسبت به یادگیری آن ندارند و احتمالاً یا دارای حالتی خنثی و یا منفی هستند.

با توجه به اینکه تحقیقات قبلی نقش رفتارهای ورودی عاطفی را در یادگیری دروس تقریباً 25درصد بیان داشته اند، لذا می توان گفت که 25 درصد از علت پیشرفت یا عدم پیشرفت دانش آموزان در این دروس به رفتارهای ورودی عاطفی آنان مربوط می باشد.عامل هشتم در زمینه رفتارهای ورودی عاطفی به انگیزه دانش آموزان بر می گردد. در واقع هیچ فردی بر نقش انگیزه در یادگیری تردید ندارد و این انگیزه در یادگیری زبان خارجی به دو شکل می شود.

انگیزه یکپارچه و انگیزه وسیله ای مطالعات پژوهشی گسترده ثابت کرد هاند که زبان آموزان هنگامی بیشترین موفقیت را کسب میکنند که فرهنگ و مردم وابسته به زبان خارجی مورد مطالعه خود را دوست داشته باشند و بخواهند با جامعه ای که در آن به آن زبان تکلم می شود، آشنا شوند. این حالت را اصطلاحاً انگیزه یکپارچه گویند. منظور از انگیزش وسیله ای ،این است که در این نوع انگیزه هدف از یادگیری زبان خارجی بیشتر کاربرد آن است، مانند گذراندن واحد درسی یا آماده شدن برای کنکور. زبان آموزانی که دارای انگیزة وسیله ای هستند، موفقیت چندانی در کلاس های زبان خارجی کسب نمیکنند. حال اگر بی انگیزگی تعدادی از دانش آموزان در زبان عربی به این عامل افزوده شود، پیش بینی عملکرد آنان در یادگیری این درس بسیار آسان خواهد بود و آن هم این است که صرف داشتن انگیزه ابزاری باعث یادگیری سطحی دروس مذکور خواهد شد و نداشتن انگیزه هی چگونه یادگیری را به دنبال نداشته و حتی باعث احساس استرس و سرانجام ایجاد تنفر .( نسبت به کتاب و دبیران این درس خواهد شد )گرجی، 1375دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.