no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک "دماسنج نمرات کلاسی" افت تحصیلی دانش آموزان پایه متوسطه اول را کاهش دهم ؟ | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک “دماسنج نمرات کلاسی” افت تحصیلی دانش آموزان پایه متوسطه اول را کاهش دهم ؟
zip
فوریه 5, 2017
3000 تومان – خرید
3000 : تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک “دماسنج نمرات کلاسی” افت تحصیلی دانش آموزان پایه متوسطه اول را کاهش دهم ؟


با فرمت ورد و در 25 صفحه

چکیده :

در این تحقیق ،سعی شده است ازروش اقدام پژوهشی استفاده گردد تا به علت “افت تحصیلی  دانش آموزان در مقطع متوسطه  اول ” پی برده شود.

مساله اصلی در این تحقیق آن است که  باوجود تلاش همکاران ،چه عواملی باعث “افت تحصیلیدانش آموزان در مقطع متوسطه “می گردد زیرا گاهی بی توجهی به مسائل کوچک بر میزانموفقیت دانش آموزان در امر تحصیل ویا پرورش تاثیر منفی میگذارد.  برای دستیابی  به  این اهدافبا استفاده از  روشهای مشاهده از عملکرد دانش آموزان ،مصاحبه با آنها،همکاران وخانواده ها وو مطالعه اسنادی و منابع علمی مرتبط با موضوع، گرد آوری اطلاعات صورت گرفت .

یافته ها نشان میداد عواملی  که در کاهش  افت تحصیلی می توانست اثر گذارباشد ایجاد انگیزهکافی ومشارکت گروهی ،آموزش صحیح وبرنامه ریزی هدفمند ،ایجاد شرایط وامکانات در امرتدریس ، تبدیل کلاس  به کلاس فعال خلاق و انتقادی ،دادن مسئولیت به دانش آموزان ،توجه بهنیازهای عاطفی و جسمی وبهاء دادن به عملکرد و ارزیابی  دانش آموزبیشتر از عوامل دیگرمورد توجه باید قرارگیرد .

بر این اساس  طرح دماسنج نمرات کلاس مطرح وامر تدریس به صورت مشارکت گروهی وانتقادو پیشنهاد از طرف دانش آموزان در کلاس به مر حله اجرا در آمد .

ارزیابی شواهد بعداز اجرا ی طرح فوق نشان می دهد که دانش آموزان با استفاده از روشتدریس گروهی  ودرگیر شدن فعال درامر تدریس و اداره کلاس توسط آنها توانستند تاحدزیادی افتتحصیلی خودرا بهبود بخشند وحتی در امر پرورش وتربیت آنها نیز تاثیر متمایزی گذاشت.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  

چکیده

مقدمه

– توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

بیان مسئله

وضع موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب

شواهد ((1))

شواهد و یافته های علمی

تجزیه وتحلیل :الگوی علت یابی .

ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری از افت تحصیلی

((شواهد 2))

ارزشیابی نتایج

پیشنهادات

منابع دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.