no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دهم | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دهم
zip
آوریل 18, 2016
3000 تومان – خرید
3000 : تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دهم


دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دهم. بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات24

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد

چکیده

دانش آموزان امروزی دنبال چيزهای نو هستند و همگي نياز به توجه دارند. وقتي به افکار، علايق، مهارت ها، مشکلات پنهان به عبارت ديگر بهداشت رواني دانش آموزی توجه نمي شود، انگيزه ی تفکر و يادگيری را از دست مي دهد. بنابراين با رعايت اصول اساسي بهداشت رواني، ايجاد جوی امن و به دور از هر گونه استرس، روش هاي تدريس، مديريت کلاس و نوع تکاليف ارائه شده، بايد طوری طراحي شوند که همگي از هر نوع شايستگي مورد توجه قرار گيرند. پژوهش حاضر مربوط به تغيير رفتارهای نامطلوب دانش آموزان سال سوم راهنمایی مدرسه حضرت رقیه روستای برفتان می باشد که با استفاده از روش های نوين تدريس: همياری، رويدادي، ساخت گرايي، ايجاد انگيزش و …می باشد .

توصيف وضعيت موجود

اينجانب …………. با کد پرسنلی …………….. ، با مدرک تحصیلی فوق دیپلم زبان انگلیسی مدت ………… سال است که به عنوان دبیر زبان انگلیسی ، تعلیم و تربیت قرزندان این خاک را انجام می دهم . مدرسه تثبیتی من در سال جاری آموزشگاه ………… شهرستان ………. واقع در استان ………… می باشد  . پایه تحصیلی مورد پژوهش ، سوم راهنمایی می باشد . اوايل سال تحصيلی بود که هر جلسه به کلاس وارد می شدم، مي ديدم توسط نماينده ی کلاس اسامي يک سری از دانش آموزان بر روی تخته نوشته شده است. وقتی که رفتار آنها را زير نظر داشتم ديدم که آنها همان دانش آموزان قد بلند کلاس هستند که بعضي از آنها مي خواهند قدرت بدنی خود را به ساير بچه ها، نشان داده و قلدری کنند و گروه انتخابي خود را تکاوران سوسانو نامگذاری کرده بودند. از طرفی يک روز بر حسب اتفاق، وقتي که به کلاس وارد شدم نوشته ا ی را بر روی تخته مشاهده نمودم، که نشان از تاثير سوسانو در بين بچه ها داشت.. اينجانب به اين فکر نکردم که از طرف چه کساني نوشته شده و چرا؟ ولی به اين فکر بودم که، چگونه مي توان الگوی بهتری از سوسانو به دانش آموزان خود معرفي نمود؟ همچنين هميشه مي ديدم دو نفر از رديف آخر کلاس موقعي که از نظر آنها من متوجه نبودم سر خود را پايين انداخته و مشغول يک کاری هستند. برای متوجه نمودن آنها به تدريس و اشتباه خود از برنامه ی انضباطي ده مرحله ای مانند استفاده از الگوسازی مثبت و سئوال نمودن(هوک، پيتر، و واس، اندی،2004) سعي نمودم آنها را به انتخاب رفتار مناسب هدايت نمايم ولي آنها باز هم به کار خود ادامه مي دادند تا اينکه مجبور شدم جهت بررسي موضوع به آنها در کلاس نزديک شوم. مشاهده کردم که روی صندلي خود عکسي را کشيده و کتابي غير از کتاب آن زنگ در دست دارند اولش ناراحت شدم ولي سريعاً خودم را کنترل نموده و بر نقاشي زيبايي که کشيده بودند آفرين گفته و گفتم به جای اين، تصوير يک گل را مي کشيديد. در جواب گفتند « برايمان فرقي نمي کند فقط منتظر بوديم يک نفر بياييد و به ما به خاطر نقاشي هايي زيبايي که مي کشيم آفرين بگويد ». علاوه بر موارد مذکور هر جلسه که درس جلسه ی قبلي را سئوال مي کردم هيچکدام از بچه ها به غير از چند نفر اصلاً درس را آماده نمي کردند. بي حال و بدون انگيزه مي ديدم که در کلاس اينجانب حضور دارند. از طرفي چون درس انگلیسی به نظر دانش آموزان فقط حفظ لغات است و در داخل متن کتاب اصلاً قسمتي با عنوان آزمايش کنيد مثل کتاب علوم نيامده است و موقعي که پرسيدم چرا درس را آماده نکرده ايد با اعتراض شديد بچه ها مخصوصاً گروه سوسانو روبرو شدم و اين طور به سئوال من پاسخ دادند « شما سئوال نمي گوييد معلمين ما در سال های گذشته تمامی سئوال ها را مي گفتند، روش تدريس شما خوب است ولی ما به سئوال گفتن عادت کرده ايم با توضيح دادن درس، خودت و ما را خسته نکن ». .. وقتي از آنها پرسيدم چگونه تدريس کنم همگي گفتند «لغات مهم هر پاراگراف را سطر به سطر مشخص کرده و معنی کل درس را بگویید و بعد ديگر توضيح دادن درس لازم نيست» و معلمي که سئوالات را مطرح مي کرد بهترين معلم از نظر آنها بود و چون اينجانب به جای طرح سئوال، متن کتاب را توضيح مي دادم دانش آموزان جهت نشان دادن مخالفت خود با روش تدريس اينجانب با ايجاد بي نظمي، نظم کلاس را بهم ريخته و کنترل کلاس برايم مشکل مي شد. تا اينکه تصميم گرفتم با نفوذ در قلب بچه ها ببينم آنها غير از مشکل طرح سئوال چه مشکل ديگري با اينجانب دارند که اينگونه نظم کلاس را بهم ريخته اند. بنابراين با توجه به اطلاعاتي که از طريق نظرخواهی از دانش آموزان، مشاهده ی رفتار آنها و مشاهدات كلاس درس اينجانب توسط مديريت و معاونت محترم آموزشگاه جمع آوری کرده بودم به اين نتيجه رسيدم که علاوه بر الگوپذيری از سوسانو، مشکل کلاس را مي توان در چند مورد خلاصه نمود. مشکل اول مربوط به گروهي بود که قدرت نمايي مي کردند و دو نفري که در کلاس به نقاشي کشيدن مشغول مي شدند. دو نفر مذکور در علت مردودی خود معلمين سال گذشته را مسئول مي دانستند که در حق آنها ظلم کرده و نمره ی قبولي 10 را به آنها نداده اند. از طريق مشاهدات کلاسي و نظر خواهي مشخص شده بود که اين افراد بر خلاف علايق و مهارت هايشان در کلاس انگلیسی حضور داشته و در بقيه دروس نيز ضعيف هستند. در هر دو مورد دانش آموزان مذکور از طريق قدرت نمايي، ايجاد درگيری و رسم نقاشي در کلاس مشکل بوجود آورده بودند. مشکل دوم عادت به طرح سئوال از سوی معلم بود که اين مشکل، مشکل کل کلاس به حساب مي آمد. مشکل سوم، طبق اظهارات خودشان وقت، قدرت و حوصله ی حفظ مطالب را نداشتند. مشکل چهارم، داشتن استرس موقع پرسش و پاسخ کلاسي بود. بنابراين به اين فکر افتادم که چگونه مي توان با تغيير رفتارهای نامطلوب دانش آموزان روابط عاطفي بين دانش آموزان هم روستايي و غير هم روستايي را بهبود بخشيد؟ و چگونه مي توان با تامين بهداشت رواني دانش آموزان، کلاس را کنترل نموده و آموزش درس انگلیسی را نيز بهبود بخشيد؟ بدين جهت سعی نمودم با استفاده از کتاب راهنماي روش هاي نوين تدريس و ساير منابع، تشکيل کارپوشه، طراحي نرم افزار تحليل آزمون بر اساس طبقه بندي هدف هاي آموزشي بلوم، روش تدريس، کلاس داری و ارزشيابي خود را طوری تغيير دهم که ضمن افزايش عزت نفس دانش آموزان به احساسات، مشکلات پنهان دانش آموزان، مهارت ها و عادت آنها نيز توجه شود و روش هاي خود را طوری طراحي نمايم که در هر امری خود را مسئول بدانند. در ضمن با استفاده از راهبردهايي که در کتابهای روان شناسي تربيتي و يادگيری کديور، کتاب ضروری معلم و ساير منابع آمده است بتوانم بر مشکلات موجود غلبه نمايم.

فهرست مطالب

چکیده    4 توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله:    5 گردآوري اطلاعات شواهد 1 :    7 نظر خواهی کتبی:    7 نظر خواهی شفاهی:    8 مشاهده:    8 انتخاب راه جديد موقتي    10 شناسايي، توجه و استفاده از مهارت ها و علايق فردی دانش آموزان    10 ارزشيابي آغازين :    13 ارزشيابي پاياني :    14 آموزش مهارت های مطالعه و راهبردهای يادگيری :    17 پنجره ی آزاد کلاس    18 اجراي طرح جديد و نظارت بر آن :    19 گردآوري اطلاعات (شواهد 2)    20 ارزش يابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن.    21 نتيجه گيري    22 پيشنهاد ها    22 منابع و مأخذ    24دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.