no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

اقدام پژوهی چرا دانش آموزانم در درس زیست شناسی تقلب می کنند؟ | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

اقدام پژوهی چرا دانش آموزانم در درس زیست شناسی تقلب می کنند؟
zip
فوریه 5, 2017
3000 تومان – خرید
3000 : تومان

اقدام پژوهی چرا دانش آموزانم در درس زیست شناسی تقلب می کنند؟


فرمت ورد و در 23 صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………

فصل اول: طراحی و برنامه ریزی:

الف- مقدمات و برنامه ریزی بری مطالعه………………………………..

ب- گام های اجرایی پژوهش………………………………………………

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………..

تعریف اصطلاح های مهم و عنوان پژوهش در عمل……………………………

پ- چرخه پژوهش در عمل……………………………………………………..

1- توصیف وضعیت موجود………………………………

هدف و پرسش تحقیق………………………………………………………………..

فصل دوم: اقدام:

2- روش و ابزار گردآوری داده ها (شواهد1)………………………………………………..

3-تحلیل و تفسیر داده های شواهد……………………………………………………………….

4- تعیین گزینه های نو برای اجرا………………………………………………………..

5-اجرای راه های نو و نظارت بر آن……………………………………………………………..

فصل سوم:مشاهده:

6-ارزیابی از اقدام جدید و گردآوری اطلاعات برای ارزیابی (شواهد2)…………………….

7-تحلیل داده های حاصل از شواهد 2……………………………………………………………

فصل چهارم: ارزیابی و اعتبار بخشی:

8-اعتبار بخشی………………………………………………………………….

9-تجدید نظر نهایی…………………………………………………………………………………………..

10-نتیجه گیری های نهایی و پیشنهادها…………………………………………………………..

11-فهرست منابع………………………………………………………………………………….

تقلب یا دغل کاری از پدیده های غیر اخلاقی رایج در نظام های آموزشی است. در این اقدام پژوهی، معلم با مشکل تقلب دانش آموزان اول و دوم دبیرستان در درس زیست شناسی مواجه می شود و به بررسی علت تقلب در بروز این رفتار نامناسب در میان آنها می پردازد. معلم تنها عوامل بیرونی ( سخت بودن مطالب ) را در بروز تقلب برجسته نمی داند بلکه عوامل درونی (عدم آگاهی از احکام و روایات در مورد تقلب) را نیز برجسته تشخیص داده و با ارائه ی راه حل هایی برای هر یک از مسائل در درس زیست، تلاش می نماید این مشکل را در کلاس خود کمرنگ نموده و تا حد امکان از بین ببرد.

کلید واژه ها: تقلب، دغل کاری، عوامل درونی، عوامل بیرونی.دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.