no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

اقدام پژوهی:چگونه می توانم به مهسا کمک کنم تا بر عدم تمرکزش در کلاس درس حرفه و فن غلبه کند؟ | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

اقدام پژوهی:چگونه می توانم به مهسا کمک کنم تا بر عدم تمرکزش در کلاس درس حرفه و فن غلبه کند؟
zip
فوریه 5, 2017
3000 تومان – خرید
3000 : تومان

اقدام پژوهی:چگونه می توانم به مهسا کمک کنم تا بر عدم تمرکزش در کلاس درس حرفه و فن غلبه کند؟


فرمت ورد و در 20 صفحه

فهرست مطالب

 

چکیده                                                                                           الف

مقدمه                                                                                             1

توصیف وضع موجود                                                                        2

ارائه شواهد1                                                                                    3

ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                  5

تعریف و تبیین واژه های کلیدی                                                      6

روشهای گردآوری اطلاعات                                                              6

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                    7

چگونگی یافتن و انتخاب راه حل ها                                                 9

مراحل اجرای راه حل ها و چگونگی نظارت بر اجرای آنها                12

ارائه شواهد2                                                                                  13

چگونگی ارزیابی و اعتباریابی راه حل ها                                        13

تجدیدنظرها،پیشنهادها و تصمیم گیری                                        13

منابع                                                                                              20

از جمله عواملی که در افزایش بهره وری در مطالعه و درک بهتر درسها و موفقیت در تحصیل بسیار موثر است ، داشتن تمرکز حواس به هنگام مطالعه است یعنی فرد در خود این توانایی را ایجاد کند که با اختیار و توجه دقت خود را بر روی موضوع یا کاری که انتخاب کرده با میل و اراده متمرکز نماید و از توجه به سایر موضوعات و کارها جلوگیری کند.

تمرکز نسبی است یعنی تقریبا همه افراد تا حدودی از آن بهره مند هستند و کسی نمی تواند ادعا کند کاملا بی دقت است و یا همیشه تمرکز حواس دارد. فراموش نکنیم تمرکز کارایی حافظه را افزایش می دهد. تمرکز یک امر اکتسابی است و با مهارت های لازم افزایش می یابد.

تمرکز حواس یعنی عوامل حواس پرتی را به حداقل رساندن.پس برقراری تمرکز حواس به میزان کاهش عوامل حواس پرتی بستگی دارد. یعنی هر چه عوامل مزاحم و مخل تمرکز بیشتر باشند توانایی حفظ تمرکز حواس کمتر است و برعکس.

لذا حواس پرتی یعنی خارج شدن از روند مطالعه یا جریان کاری و فرورفتن در افکار و تخیلات و یا انجام کار دیگر.برای ایجاد تمرکز حواس باید عواملی را که مانع از تمرکز می شود شناخت و در جهت رفع آنها اقدام کرد.دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.