no-img
3 کلیک

اقدام پزوهی چگونه توانستم بوسیله ایجاد انگیزش و ارزشیابی مستمر سطح علمی هنر آموزان را بالا ببرم؟ | 3 کلیک


3 کلیک

ادامه مطلب

اقدام پزوهی چگونه توانستم بوسیله ایجاد انگیزش و ارزشیابی مستمر سطح علمی هنر آموزان را بالا ببرم؟
zip
فوریه 16, 2017
2900 تومان – خرید
2900 : تومان

اقدام پزوهی چگونه توانستم بوسیله ایجاد انگیزش و ارزشیابی مستمر سطح علمی هنر آموزان را بالا ببرم؟


با فرمت word و در 30 صفحه

کامل

پست سازمانی :  معاون فنی

رشته تحصیلی :  حرفه و فن

دوره تحصیلی :‌ هنرستان

نخستین نکته ای که هنر آموزان باید بدانند این است که انگیزش انسانی یک موضوع بسیار پیچیده است صدها روان شناس زندگی خود را صرف کرده اند تاعلت نحوه رفتار انسان راکشف کنند  کوشش های آنان به موفقیت های زیادی  منجرشده است امروزه مانسبت به چند دهه ی قبل اطلاعات زیادی درباره ی این موضوع داریم اما این موفقیت ها بدین معنا نیست که درک و فهم ماکامل شده است و اکنون می توانیم به این دانش جدید تمام اشکال رفتارها و نگرش های ضد باروری در مدارس کلاسها رامتوقف کنیم اگرموضوع انگیزش انسان اینقدرساده بود هنر آموزان به حل بسیاری از مشکلاتی که با اندک انگیزش هنر جویان قابل رفع بود فایق می آمدند بنا براین هنر آموزانی که برای افزایش انگیزش تحصیلی هنر جویان فعالیت می کنند باید بینش و اهدافی متعادل داشته باشئد هنر آموزان  باید علاوه برداشتن اهدافی متعادل برای افزایش انگیزش تحصلی هنر جویان باید آگاه باشند که مجموعه ی یکسانی از شیوه های علمی که در تمام موفقیت موثر باشند وجود ندارد.

از آنجایی که تدارک محیط های مناسب برای هنر جویان باعث افزایش انگیزش یادگیری آنان می شود از این رو هنر آموزان باید زمان زیادی را جهت آموختن شیوه های آماده سازی محیط مناسب برای هنر جویان صرف کنند،زیرا این عمل بسیار پیچیده است هنر آموزانی که با تغییر پی در پی روش های تربیتی خود سعی در ایجاد تقویت و پیشبرد انگیزش تحصیلی هستند توصیه می شود که این عمل را بتدریج انجام دهند زیرا ایجاد تغییرات پی درپی حالتی از شوک در افراد ایجاد می کند.

انگیزش از جمله مباحثی است که قرن ها توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است و دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که ارزیابی انگیزش انسان بسیار پیچیده است .اصطلاح انگیزش در اصل از ریشه لاتین (movere)مشتق شده است و به معنی تحریک است.

یک جاندار انگیخته ،در مقایسه با یک جاندار نا انگیخته با نیرو و کارایی بیشتری در یک فعالییت در گیر می شود مفهوم انگیزش ممکن است ساده به نظرآیداما تجزیه وتحلیل آن بسیار مشکل است یکی از مشکلات این است که یک نوع رفتار یا عمل ممکن است با انگیزه های متفاوتی ارتباط داشته باشد و مشکل دیگر در مطالعه انگیزش تمیز دادن انگیزه های اصلی و اولیه از انگیزه های ثانویه است سومین مشکل در مطالعه انگیزه ها آن است که افراد ممکن است از دلایلی که پایه واساس یا برانگیزنده اعمالشان می باشد کاملا آگاه نباشند.



دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.