سه کلیک

با 3 کلیک خرید کنید

به فروشگاه فایل سه کلیک خوش آمدید.

صفحه اصلی | راهنمای خرید | درباره ما | تماس با ما

سبد خرید

صفحه نخست » رشته ها  » پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران
توجه!

لطفا قبل از خرید راهنمای خرید را مطالعه نمایید تا با نحوه خرید و دریافت محصول آشنا شوید.

پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران

خرید آنلاین
5000 تومان

مقدمه

مدیریت‌ ارتباط با مشتری معادل فارسی Customer Relatioship Management است. رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز مؤفقیت هر کسب وکار است. اصل و ریشه مفهوم «مدیریت ارتباط با مشتری» این اصل قدیمی است که «همیشه حق با مشتری است». در چند سال اخیر، افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران کسب و کارها در این زمینه در گیر شده اند و مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری که به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارایه ارزش بالاتر به مشتری است را توسعه داده‌اند (Stone & Foss, 2001 و فرزانه، ۱۳۸۵، ص۱).

سازمان ها و تشخیص داده اند که مشتریان مهم ترین دارایی شان هستند و به روابط با مشتریان به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل ونیز فرصت هایی که نیاز به مدیریت دارد، می نگرند (Plakoyi annaki, 2005 و فرزانه، ۱۳۸۵، ص۱).

مدیریت ارتباط بامشتری  راهبردی تجاری است که به جذب حفظ و ارتقای مشتری  می پردازد . با اجرای صحیح مدیریت ارتباط با مشتری سازمانها قادر خواهند بود با هزینه کمتر به سه وظیفه فوق بپردازند . این کار در عصر جهانی سازی و در زمانی که یک سازمان ممکن است میلیونها مشتری داشته باشد بدون به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات امکانپذیر نخواهد بود . فناوری اطلاعات ابزاری برای پیاده سازی crm است تا به وسیله آن سازمانها بتوانند با تک تک مشتریان به گونه ای ارتباط داشته که گویی آن مشتری تنها مشتری سازمان است.

دررقابت شدید عرصه بانکداری بانکی که بتوانند نیازها و خواسته های مشتریانش را با توجه به آرمانهای   CRMکه همانا پیشروی در ارضا نیازهای مشتریان است اقدام نماید ممیتواند رضایت و وفاداری مشتریان را بدست آورد.

همواره بانکهای کشور مشتری مداری وارکان آنرا مورد بی توجهی قرارداده اند و نتوانسته اند به طور کامل از آن بهره گیری نمایند.

امروزه سازمانهایی موفق هستند و میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که بتوانند مشتریان وفادار بیشتری راجذب وحفظ نمایند.

 

تعداد صفحات ۱۶۸ word

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

  • مقدمه . ۲
  • مساله اصلی تحقیق  ۳

۱-۳ تشریح و بیان موضوع  ۴

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق ۴

۱-۵ مدل تحقیق۵

۱-۶ فرضیات تحقیق . ۶

۱-۷ اهداف اساسی از انجام تحقیق  ۶

۱-۸ قلمرو انجام تحقیق .. ۶

۱-۹ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق  ۷

۱-۱۰ محدودیتهای تحقیق۸

 

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه  ۱۰

بخش اول : تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری

۲-۲ تاریخچه‌ پیدایش و تکامل مدیریت ارتباط‌ با مشتری  ۱۲

۲-۳ تعاریف CRM ۱۳

۲-۳-۱ اهداف CRM ۱۶

۲-۳-۲ اصول CRM ۱۷

۲-۳-۳ مؤلفه‌های CRM ۱۷

۲-۳-۳-۱ مشتری  ۱۸

۲-۳-۳-۲ روابط  ۱۸

۲-۳-۳-۳ مدیریت  ۱۸

۲-۳-۴ فواید مدیریت ارتباط با مشتری  ۱۹

۲-۳-۵ فرآیندهای اصلی CRM. 20

۲-۳-۶ چرخه فرآیند CRM23

۲-۳-۶-۱ کشف دانستنی‌های ۲۴

۲-۳-۶-۲ تعامل با مشتری . ۲۵

۲-۳-۶-۳ برنامه‌ریزی بازار ۲۵

۲-۳-۶-۴ تجزیه و تحلیل و بالانس  ۲۵

۲-۳-۷ ارزیبی آمادگی سازمان‌ها برای اجرای CRM ۲۶

۲-۳-۸ گام‌های طراحی موفق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ۳۰

۲-۳-۹ ساختار سازمان برایمدیریت ارتباط با مشتری ۳۱

۲-۳-۹-۱ مدیر بازاریابی CRM. 32

۲-۳-۹-۲ بخش تحلیل بازاریابی  ۳۳

۲-۳-۹-۳ مدیریت عملیاتی . ۳۳

۲-۳-۹-۴ مدیریت بخش‌بندی و تفکیک .۳۳

۲-۳-۹-۵ مدیریت کانالهای ارتباطی ۳۴

۲-۳-۹-۶ کارکنان ۳۵

۲-۳-۱۰ فن آوری CRM. 37

۲-۳-۱۱ راه حل تلفیقی CRM.. 40

۲-۳-۱۲ وضعیت موجود CRM.. 41

۲-۳-۱۳ فرآیندهای جمع آوری داده بر مبنای محصول  ۴۱

۲-۳-۱۳-۱ فرآیندهای مشتری محور  ۴۲

۲-۳-۱۳-۲ ارتباط چهره به چهره  ۴۲

۲-۳-۱۴ CRM عملیاتی  ۴۳

۲-۳-۱۴-۱ اهداف CRM عملیاتی  ۴۳

۲-۳-۱۴-۲ مزایای CRMعملیاتی  ۴۴

۲-۳-۱۴-۳ شاخه‌های CRM عملیاتی  ۴۴

۲-۳-۱۴-۳-۱ خودکارسازی کادر فروش  ۴۴

۲-۳-۱۴-۳-۲ پشتیبانیو خدمات مشتری ۴۵

۲-۳-۱۴-۳-۳ خودکارسازی بازاریابی سازمان  ۴۵

۲-۳-۱۵ CRM تحلیلی  ۴۶

۲-۳-۱۵-۱ ویژگیهای CRM تحلیلی ۴۷

۲-۳-۱۵-۲ مزایای CRM تحلیلی ۴۸

۲-۳-۱۶ CRM مشارکتی  ۴۸

۲-۳-۱۶-۱ مزایای CRM مشارکتی  ۴۹

۲-۳-۱۶-۲ چرخه حیات مشتری  ۵۲

۲-۳-۱۷ CRM دربانکداری  ۵۲

بخش دوم : تعیین فاکتورهای موثر بر CRM

۲-۴ تعریف بازاریابی  ۵۴

۲-۵ ارزش مشتری  ۵۴

۲-۵-۱ پییش نیازهای مدل ارزشی ……………………………………………………………. ۵۵

۲-۵-۲ نظام ارزشی . ۵۵

۲-۵-۳ انواع مشتری از نظر رفتاری ۵۵

۲-۵-۴ انواع مشتری از نظر قدمت  ۵۶

۲-۵-۵ تقسیم بندی مشتری از نظر میزان درآمد و سودآوری  ۵۶

۲-۵-۵-۱ مشتریان فعال  ۵۷

۲-۵-۵-۲ مشتریان غیر فعال  ۵۷

۲-۵-۵-۳ مشتریان احتمالی یا بالقوه  ۵۷

۲-۵-۵-۴ مشتریان حدسی  ۵۷

۲-۵-۵-۵ دیگران ۵۷

۲-۵-۶ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هرم مشتری  ۵۸

۲-۶ مشتری وفادار  ۶۲

۲-۶-۱ قانون پاره‌تو یا خانون ۲۰-۸۰ ۶۲

۲-۶-۲ تعریف وفاداری مشتری  ۶۲

۲-۶-۳عوامل موثر بر وفاداری مشتری ۶۳

۲-۶-۴ سطوح وفاداری  ۶۳

۲-۶-۵ مفهوم رضایت مشتری  ۶۴

۲-۶-۶ اهمیت دستیابی به رضایتمندی مشتری  ۶۵

۲-۶-۷ وفاداری ابزاری ۶۵

۲-۶-۸ وفاداری انگیزشی  ۶۵

۲-۶-۸-۱ تغییر رفتاری  ۶۶

۲-۶-۸-۲ رفتار نامنظم  ۶۶

۲-۶-۸-۳ رفتار چند گانه  ۶۶

۲-۶-۹ ماتریس وفاداری با رویکرد چند بخشی  ۶۶

۲-۶-۱۰ اندازه‌گیری وفاداری مشتری ۶۷

۲-۶-۱۱ شبکه سودآوری بالقوه  ۶۸

۲-۶-۱۲ رابطه بین وفاداری و رضایتمندی  ۷۰

۲-۶-۱۳ وفاداری یک فرد به بانک  ۷۴

۲-۶-۱۴انواع وفاداری  ۷۸

۲-۶-۱۵ فرآیند رویگردانی مشتری  ۸۱

۲-۷ تعریف خدمات  ۸۱

۲-۷-۱ تفاوت بین کالا و خدمات  ۸۱

۲-۷-۲ سازمانهای خدماتی و CRM ۸۲

۲-۷-۳ ویژگی‌های خدمات  ۸۳

۲-۷-۴ تعریف کیفیت  ۸۴

۲-۷-۵ کیفیت کالا کیفیت خدمات بانکی ۶

۲-۷-۵-۱ کیفیت عملیاتی یا فرآیند .۸۹

۲-۷-۵-۲ کیفیت ستاره یا فنی ۸۹

۲-۷-۵-۳کیفیت فیزیکی  ۹۰

۲-۷-۵-۴ کیفیت و ارتباط یا تعاملات . ۹۰

۲-۷-۵-۵ کیفیت در سازمان ۹۰

۲-۶-۶ ابزار اندازه‌گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری ۹۱

۲-۷-۶-۱ مقیاس کیفیت خدمت ۹۱

۲-۷-۶-۱-۱ اجزای مقیاس کیفیت خدمات  ۹۱

۲-۷-۶-۲ مدل عملیاتی / فنی کیفیت قدمت  ۹۳

۲-۷-۷ مدیریت کیفیت خدمات بانک .۹۴

۲-۸ روش‌های سنجش  ۹۶

۲-۸-۱ SERVQUAL ۹۸

۲-۸-۲ SERVPERF  ۱۰۰

۲-۸-۳ SERIMPERF  ۱۰۱

۲-۸-۴شاخص‌های رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری۱۰۳

بخش سوم : بانک صادرات

۲-۹ شناخت کلان از بانک صادرات ایران  ۱۰۴

۲-۹-۱ تاریخچه بانک صادرات ایران  ۱۰۵

۲-۹-۲ تعریف بیانیه مأموریت ۱۰۶

۲-۹-۳ بیانیه مأموریت بانک صادرات  ۱۰۷

۲-۹-۳-۱ارزشهای مندرج در بیانیه مأموریت ۱۰۸

۲-۹-۴ اهداف کلان و برنامه‌های استراتژیک  ۱۱۱

۲-۹-۵ برنامه‌های اصلی مدیریتی بهبود در بانک صادرات ………………………… ۱۱۳

۲-۹-۶ عوامل حیاتی موفقیتو مزیت ساز در صنعت بانکداری . ۱۱۶

۲-۹-۷ بررسی برنامه‌های آتی بانک صادرات در زمینه فناوری اطلاعات  ۱۱۸

بخش چهارم : پیشینه تحقیق

۲-۱۰ پیشینه تحقیق  ۱۱۹

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه  ۱۲۷

۳-۲ روش تحقیق  ۱۲۷

۳-۳ جامعه آماری  ۱۲۹

۳-۴ تعیین حجم نمونه آماری ۱۲۹

۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات ۱۳۰

۳-۶ ابزار اندازه‌گیری  ۱۳۱

۳-۷ روایی و پایایی۱۳۴

۳-۷-۱ روایی۱۳۴

۳-۷-۲ پایایی۱۳۴

۳-۸ فنون آماری مورد استفاده ۱۳۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

۴-۱ مقدمه ۱۴۰

۴-۴ سوالات جمعیت شناختی ۱۴۰

۴-۴-۱ آمار توصیفی .. ۱۴۰

۴-۴-۲ آمار استنباطی  ۱۴۴

۴-۵ آزمون فرضیه‌ها ……………………………………………………………………………. ۱۴۸

۴-۵-۱ آزمون فرضیه اول ۱۴۹

۴-۵-۲ آزمون فرضیه دوم  ۱۵۰

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه  ۱۵۲

۵-۲ نتایج آزمون فرضیه اول۱۵۳

۵-۳ نتایج آزمون فرضیه دوم۱۵۳

۵-۴ پیشنهادات کاربری  ۱۵۳

۵-۵ پیشنهادات پژوهشی جهت تحقیقات آتی ۱۵۵

منابع و ماخذ   ۱۵۹

پیوست        ۱۶۲

 

به همراه پرسشنامه مربوطه

خرید آنلاین
5000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید


پربازدیدترین محصولات

© Copyright 3klick.ir 2011-2015.

Design By Iran Nashr Eshop

بازدیدکننده محترم: لطفا قبل از خرید راهنمای خرید را مطالعه نمایید٬ و برای طرح هر‌گونه سوال از فرم تماس با ما استفاده کنید یا با شماره درج شده تماس بگیرید.