سایت دانلود

سایت سه کلیک

به فروشگاه فایل سه کلیک خوش آمدید.

صفحه اصلی | راهنمای خرید | درباره ما | تماس با ما

سبد خرید

صفحه نخست » پرسشنامه  » پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه
537 views
توجه!

لطفا قبل از خرید راهنمای خرید را مطالعه نمایید تا با نحوه خرید و دریافت محصول آشنا شوید.

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه

خرید آنلاین
3000 تومان

۵صفحه word

 این پرسشنامه در سال ۲۰۰۴ توسط بری،بتی و وات به صوت جملات مثبت در مقیاس لیکرت(از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) طراحی شده است. پرسشنامه مذکور در سال ۲۰۰۵ نیز توسط بتی و بری مورد تجدید نظر قرار گرفته است که به طور کلی دارای ۶ خرده مقیاس شامل احساس تعلق به همسالان[۱]،حمایت معلم[۲]،احساس رعایت احترام و عدالت[۳] در مدرسه، مشارکت در اجتماع [۴]،ارتباط فرد با مدرسه [۵]و مشارکت علمی [۶]میباشد.

ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۷۵% و برای مولفه های احساس تعلق به همسالان ۷۳% ، حمایت معلم ۸۹% ،احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه ۷۵% ، مشارکت کردن در جامعه ۸۴% ،ارتباط فرد با مدرسه ۶۹% و مشارکت علمی ۷۸% گزارش شده است.(بری،بتی و وات، ۲۰۰۵)

در ایران نیز مکیان و کلانتر کوشه (۱۳۹۲) به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه بر روی ۳۵۰ نفر از دانش اموزان دبیرستانی دختر و پسرشهر تهران (۲۰۰دانش آموز پسر و ۱۵۰ دانش آموز دختر) پرداختند.  

در ابتدا پرسشنامه از انگلیسی به فارسی ترجمه گردید. نسخه فارسی شده آن در اختیار چند تن از اساتید دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی قرار گرفت که پس از اعمال نقطه نظرات ایشان برای ترجمه از فارسی به انگلیسی در اختیار یک مترجم قرار کرفت. نسخه اصلی با نسخه ترجمه شده به انگلیسی مقایسه و دوباره نیز موارد مورد نیاز اصلاح گردید.

نتایج مربوط به روایی سازه مقیاس احساس ارتباط با مدرسه با روش تحلیل مولفه های اصلی وجود شش عامل ۱- حمایت معلم ۲- مشارکت در اجتماع ۳- احساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه ۴- احساس مثبت نسبت به مدرسه ۵- ارتباط فرد با مدرسه ۶-  مشارکت علمی را تائید کرد.این شش عامل توانستند ۵۲ درصد واریانس کل را تبیین کنند.( تمامی سوالات دارای بار عاملی بالای ۴۰/۰ بودند)  و عامل اول که حمایت معلم نام گرفت به تنهایی ۲۱۷/۱۲ از تغییرات مقیاس احساس ارتباط با مدرسه را تبیین نمود. در نهایت براساس تحلیل عاملی مقیاس احساس ارتباط با مدرسه شامل ۲۷ سوال و ۶ زیر مقیاس است.

سوالات ۵،۸،۱۱،۱۷،۲۵،۲۸،۳۱،۳۳،۴۵ مربوط به زیر مقیاس حمایت معلم ،۲۲،۳۲،۳۴،۳۸ مربوط به زیرمقیاس مشارکت در اجتماع،۱،۶،۷،۲۳ مربوط به زیر مقیاس احساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه،۱۸،۲۹،۴۰،۴۳مربوط به زیر مقیاس احساس مثبت نسبت به مدرسه،۳۰،۳۷،۳۹ مربوط به زیر مقیاس ارتباط فرد با مدرسه و ۱۰،۱۲،۲۶مربوط به زیر مقیاس مشارکت علمی میباشد.

روایی همگرا و واگرای مقیاس احساس ارتباط با مدرسه از طریق اجرای همزمان مقیاس فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت هرمنس محاسبه شد.نتایج نشانگر این است که ضریب همبستگی بین مقیاس احساس ارتباط با مدرسه و فرسودگی تحصیلی برابر۵۶۷/۰-  است. بنابراین رابطه منفی معناداری  بین این دو مقیاس وجود دارد و این مسئله روایی واگرای مقیاس احساس ارتباط با مدرسه را تائید میکند.روایی همگرای مقیاس احساس ارتباط با مدرسه از طریق اجرای همزمان پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس محاسبه شد.نتایج حاکی از این است که ضریب همبستگی بین نمره کل پرسشنامه  احساس ارتباط  با مدرسه و مقیاس انگیزش پیشرفت برابر۴۴۱/۰ میباشد لذا همبستگی مثبت و معناداری بین دو مقیاس مذکور وجود دارد و این نتیجه روایی همگرای مقیاس احساس ارتباط با مدرسه را تائید میکند.

 به منظور بررسی پایایی پرسشنامه احساس ارتباط با مدرسه از ضریب آلفای کرونباخ که در برآورد همسانی درونی پرسشنامه به کار میرود استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ۸۸/۰ به دست و ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس های حمایت معلم ،  مشارکت در اجتماع، احساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه ، احساس مثبت نسبت به مدرسه ، ارتباط فرد با مدرسه ،مشارکت علمی به ترتیب عبارتند از  ۸۲۵/۰، ۶۹/۰،۶۶/۰،۱۳/۰،۴۶/۰،۵۶/۰ با توجه به  این ضرایب میتوان گفت که مقیاس مورد نظر از پایایی خوبی برخوردار است.

 

 

دانش آموز گرامی

لطفا جملات زیر را باد دقت بخوانید و یکی از چهار گزینه زیر را که به بهترین وجه ممکن احساسات شما را بیان میکند،علامت بزنید.در ضمن این پرسشنامه یک امتحان نمیباشد،بنابراین پاسخ درست یا غلط وجود ندارد.

[۱] . Students’ Sense of Belonging With Peers

[۲] . Teacher Support

[۳] . Fairness and Safety

[۴] . Engagement in the Broader Community

[۵] . Relatedness of Self with School

[۶] . Academic Engagement

خرید آنلاین
3000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

*****

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید


پربازدیدترین محصولات

© Copyright 3klick.ir 2011-2015.

Design By Iran Nashr Eshop

بازدیدکننده محترم: لطفا قبل از خرید راهنمای خرید را مطالعه نمایید٬ و برای طرح هر‌گونه سوال از فرم تماس با ما استفاده کنید یا با شماره درج شده تماس بگیرید.