no-img
سه کلیک|سایت جامع برای فرهنگیان، دانش آموزان ، دانشجویان

ترجمه مقاله گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و چارچوب یکپارچه در طراحی مدیریت ارزش


سه کلیک|سایت جامع برای فرهنگیان، دانش آموزان ، دانشجویان

ادامه مطلب

ترجمه مقاله گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و چارچوب یکپارچه در طراحی مدیریت ارزش
zip
دی ۵, ۱۳۹۴
2500 تومان – خرید
2500 : تومان

ترجمه مقاله گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و چارچوب یکپارچه در طراحی مدیریت ارزش


موضوع: مقالات ترجمه شده / مهندسی ارزش
سال انتشار)میلادی(: ۲۰۱۲
وضعیت: تمام متن

تعداد صفحات مقاله اصل: ۷

تعداد صفحات ترجمه شده: ۱۰
منبع انتشار اصل مقاله: Scientia Iranica, Vol. 15, No. 3, pp 405{411

 

چکیده:
در این نوشته، نیاز برای ترکیب متدهای مدیریت ارزش طراحی معروف یعنی:گسترش کیفیت عملکرد (QFD) ، مهندسی
ارزش (VE) و ارزیابی هدف (TC) به یک مدل واحد عنوان شده است. در پروسه های مدیریت ارزش هریک از متدها به خوبی
اجرا می شوند.
این متدها به منظور دست یابی به بیشترین سود از هر روش به یک مدل برنامه نویسی ریاضی ترکیب شده اند. این مدل
اساساً، رضایت مشتری را برای ارزیابی هدف بهبود بخشیده است. ابزار یک برنامه نویسی اعداد صحیح مخلوط صفر- یک
غیر خطی است. مدل یکپارچه ای برای ممانعت از یک راه حل غیربهینه هنگامی که روش ها با هم فعل و انفعال دارند پیشنهاد
شده است. کارورز باید مطمئن باشد . یک مثال ساده طراحی اتومبیل برای نشان عملکرد مدل ، فرمول بندی حل شده است.دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.